"ROPS. Od potrzeb do rozwiązań. Tworzymy przestrzeń do godnego życia Małopolan".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego.
Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

supernews zdjęcie 2017-04-13 Ruszył nabór wniosków gmin w projekcie "Małopolska Niania" Podejmując wysiłki w zakresie tworzenia w regionie otoczenia przyjaznego rodzinie, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru i pr... Więcej
supernews zdjęcie 2017-04-11 NIESTEREOTYPOWI SENIORZY POSZUKIWANI! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2016 w XI Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”. Wzorem lat... Więcej
supernews zdjęcie 2017-04-07 Przedłużamy termin naboru wniosków o powierzenie grantu w konkursie na innowacje społeczne!!! Informujemy, że termin naboru wniosków o powierzenie grantu został przedłużony do 12.04.2017 r. Więcej
supernews zdjęcie 2017-04-04 Konwent Dyrektorów ROPS zagościł w Krakowie W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. odbyło się w Krakowie posiedzenie Konwentu Dyrektorów ROPS. Spotkanie zainaugurowała w swoim wystąpieniu Przewodnicząca Konwentu Pani Dorota Rybarska – Jarosz... Więcej
supernews zdjęcie 2017-03-29 Dotacje na placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 31 marca 2017 r. ruszy nabór wniosków o dotacje na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Więcej
supernews zdjęcie 2017-03-29 Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego W dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, przy ul. Dembowskiego 2 odbyło się posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego działającego... Więcej
supernews zdjęcie 2017-03-27 Złóż wniosek do Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych W ramach I tury Konkursu na innowacje społeczne ruszył nabór wniosków o powierzenie grantu. W okresie 27.03- 07.04. 2017 r. każdy potencjalny Innowator Społeczny może przesłać wypełniony wni... Więcej
2017-04-25 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na organizację III Kongresu „Srebrna Małopolska” Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 667/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zad... Więcej >
2017-04-25 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz seniorów w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 666/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zad... Więcej >
2017-04-21 II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna II edycję budżetu obywatelskiego na poziomie regionalnym. Standardy partycypacji społecznej wy... Więcej >
2017-04-20 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na działania na rzecz osób starszych Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 619/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zad... Więcej >
2017-04-13 Ruszył nabór wniosków gmin w projekcie "Małopolska Niania" Podejmując wysiłki w zakresie tworzenia w regionie otoczenia przyjaznego rodzinie, Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 kwietnia 2017... Więcej >
Więcej aktualności Archiwum
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl