"ROPS. Od potrzeb do rozwiązań. Tworzymy przestrzeń do godnego życia Małopolan".

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego.
Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

.

.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i 500+   czytaj więcej...

supernews zdjęcie 2018-02-12 Nabór III tury konkursu na Innowacje - ZAKOŃCZONY! 42 pomysły czekają na ocenę formalną, do której niezwłocznie przystępujemy! Więcej
supernews zdjęcie 2018-02-05 Małopolscy Pracodawcy z troską o rozwój zawodowy i życie rodzinne pracowników W dniu 5 lutego 2018 r. w Teatrze Bagatela odbyła się gala wręczenia Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy, której celem jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy... Więcej
supernews zdjęcie 2018-01-31 700 tys. zł. na wsparcie Seniorów W dniu 30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społe... Więcej
supernews zdjęcie 2018-01-25 Poznaliśmy najlepsze praktyki na rzecz osób z niepełnosprawnościami Program Kraków dla Rodziny „N” został laureatem konkursu "Małopolski Samorząd Równych Szans 2017" na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez mało... Więcej
supernews zdjęcie 2017-12-11 Kolejne podmioty otrzymały certyfikat Miejsce przyjazne seniorom W dniu 11 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków, w trakcie „Koncertu dla Seniorów”, organizowanego w ramach Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych PAS... Więcej
supernews zdjęcie 2017-11-28 Znamy LAUREATÓW konkursu: MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2017 29 listopada 2017 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie podczas uroczystej gali poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości... Więcej
2018-02-15 Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawic... Więcej >
2018-02-13 Spotkanie dla WTZ i ZAZ w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywnoś... Więcej >
2018-02-12 Nabór III tury konkursu na Innowacje - ZAKOŃCZONY! 42 pomysły czekają na ocenę formalną, do której niezwłocznie przystępujemy! Więcej >
2018-02-12 Promowanie przedsiębiorczości społecznej w pracy z młodzieżą - zestaw narzędzi edukacyjnych w języku angielskim. “Non-formal Education Toolkit: Promoting Social Entrepreneurship in Youth Work” to zestaw 7 scenariuszy warsztatów edukacyjnych rozwijającyc... Więcej >
2018-02-07 Superwizja dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje pro... Więcej >
Więcej aktualności Archiwum
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl