Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Sierpień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Ukryj kalendarium
2019-04-01

20 SUBIEKTYWNYCH WSPOMNIEŃ NA 20 LECIE

Dnia 1 kwietnia 1999 roku, 20 lat temu, rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie...

20 SUBIEKTYWNYCH WSPOMNIEŃ NA 20-LECIE

Dnia 1 kwietnia 1999 roku, 20 lat temu, rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Jak każdy, i ten jubileusz skłania do refleksji, spojrzenia wstecz. Z tej okazji poniżej prezentujemy Państwu wybrane reminiscencje z historii Ośrodka – z konieczności skrócone, oczywiście subiektywne i jak na jubileusz przystało – koncentrujące się na rzeczach dobrych.

 • 1999
  Zmienia się podział administracyjny Polski, powstaje ROPS

Z dniem 1 stycznia 1999 roku reforma administracyjna Polski wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. Utworzono 16 samorządowych województw i 315 samorządowych powiatów. Powstaje województwo małopolskie.

UCHWAŁĄ Nr VI/49/99 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 1999 tworzy się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ROPS rusza od 1 kwietna. W ROPS pracują 4 osoby.

 • 2000
  Tworzy się regionalny ośrodek szkoleniowy, współpracujemy z Fionią i Flandrią

Do realizacji zadań ROPS, kolejną uchwałą Sejmiku, tworzy się środek specjalny pod nazwą Regionalny Ośrodek Szkoleniowy. Tylko w tym roku w organizowanych szkoleniach, kursach i konferencjach uczestniczą 2 592 osoby. W związku ze zmianą podziału administracyjnego, utworzeniem powiatów, samorządu województwa, uruchomieniem przez ROPS działalności szkoleniowej na szeroką skalę następuje integracja kadr wokół krakowskiego ROPS.

Jednocześnie Województwo Małopolskie zawiera porozumienie o współpracy z Hrabstwem Fionia w Danii. Rozpoczyna się współpraca pilotażowa w 3 powiatach: krakowskim, chrzanowskim i tatrzańskim. Efektem 4-letniej współpracy ma być „reorganizacja” w oparciu o model duński trzech małopolskich DPS. Ale na tym się nie skończy… (o tym później). Prowadzimy też współpracę z Ter Wilgen w Belgii (Flandria Wschodnia). Współpraca z Belgami w latach 2003-2004 zaowocuje wypracowaniem podstaw dla pierwszego unijnego projektu ROPS z obszaru ekonomii społecznej.
Zatrudnienie na koniec roku – 7 pracowników.

 • 2001
  Otwieramy regionalną dyskusję o przemocy

Zorganizowano I Seminarium Wojewódzkie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- budowanie lokalnej koalicji”. Do dziś, zwykle w czerwcu, spotykamy się, by w gronie specjalistów rozmawiać o potrzebach, problemach, zmianach, wspólnych działaniach.

W 2017 r. odbyło się już XVI spotkanie, tym razem pod tytułem „Pomoc osobie stosującej przemoc - pomocą dla całej rodziny". Warto przypomnieć, że idea budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy narodziła się tu w Małopolsce, jeszcze zanim w 2010 r. tworzenie interdyscyplinarnych zespołów stało się powszechnie obowiązującym prawem w Polsce.

 • 2002
  Budujemy koalicje antyprzemocowe

Przygotowano i rozpoczęto wdrażanie programu pilotażowego >„PRZECIW PRZEMOCY”: budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej<. Wypracowano regionalny model interwencji (systemu współpracy służb społecznych i organizacji pozarządowych) w zakresie przemocy domowej i rozpoczęto jego wdrażanie. Pilotażowo Program (obejmujący upowszechnianie idei, szkolenia, tworzenie lokalnych koalicji) realizowano w 3 powiatach województwa małopolskiego: bocheńskim, dąbrowskim i tarnowskim - 31 gmin.

 • 2003
  Kształcimy kadry opiekuńcze

W 2003 roku udało się zrealizować kolejną edycję trwającego cały rok kursu dla opiekunów z małopolskich domów pomocy społecznej. Były to kursy podnoszące kwalifikacje prowadzone we współpracy ze Szkołą Policealną Promocji Zdrowia Publicznego SOP im. A. Ciołkosza w Krakowie, kończące się egzaminem. W samym 2003 roku dodatkowe kwalifikacje uzyskało 35 osób. W ciągu pierwszej kadencji Samorządu Województwa Małopolskiego, w latach 2000-2003, 169 opiekunów z domów pomocy społecznej uzyskało dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 • 2004
  Pozyskujemy unijne pieniądze na Akademię Przedsiębiorczości

We współpracy z Gminami Wieprz i Mogilany, Krakowską Fundacja Hamlet i Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, IMC Poland, Małopolskim Związkiem Pracodawców i Instytutem Socjologii UJ przygotowano wniosek do IW EQUAL - „Akademia przedsiębiorczości. Rozwój Alternatywnych form zatrudnienia”. „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI…" to był „projekt-laboratorium" nastawiony na innowacyjne, modelowe rozwiązania. Mało kto wie, pamięta, że model Trenera Zatrudnienia Wspieranego powstał właśnie w tym projekcie, tu powstały jedne z pierwszych w Małopolsce: Spółdzielnia Socjalna „Viktoria" w Mogilanach i Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu, a „Akademia…” była kontynuacją współpracy ROPS z Flandrią w obszarze ekonomii społecznej.

 • 2005
  Powstaje duński model dla małopolskich DPS

Zakończono projekt „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez rozwój kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej, zatrudnionych w trzech placówkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi” - współpraca Małopolska - Fionia.
Dzięki projektowi, prowadzonemu pod hasłem - od pacjenta do mieszkańca - od grupy do indywidualności - od instytucji do mieszkań: opracowano przejrzystą strukturę organizacyjną DPS (powstanie nowych, mniej licznych oddziałów), zwiększono liczbę osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami poprzez wewnętrzną reorganizację, wypracowano metodę i opracowano nowe plany indywidualnej opieki... Wypracowany model miał być wprowadzany od 2006 r. w dwóch kolejnych małopolskich domach pomocy społecznej. Ale ROPS kontynuował projekt do 2017 r.

 • 2006
  Mamy medale paraolimpijskie dla Małopolski!

Katarzyna Rogowiec w 2006 r. w Turynie została dwukrotną mistrzynią paraolimpijską w biegach narciarskich na 15 km techniką klasyczną i na 5 km techniką dowolną. Jest jedyną osobą, która zdobyła medale dla Polski na tych igrzyskach. Po studiach pracowała w samorządzie województwa - Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przez 10 lat. Byliśmy dumni z sukcesów Koleżanki! Kasiu – pamiętamy także brąz z Vancouver i 13 medali z Mistrzostw Świata. Była Moc!

 • 2007
  Ogłaszamy Pierwszy Plebiscyt POZA STEREOTYPEM Senior Roku

Plebiscyt organizowany do dziś przez ROPS. Każdego roku kolejne osoby zasilają małopolski „Panteon wspaniałych” – nagrodziliśmy już 24 aktywnych Małopolan w sile wieku, a 44 wyróżniliśmy. Ewa Piłat, znana krakowska dziennikarka, pisała w publikacji jubileuszowej: Postanowiliśmy pokazać Państwu ludzi niezwykłych. Na przekór obowiązującym stereotypom nie spędzających starości w bujanym fotelu. Im czas nie upływa na narzekaniu na zdrowie. Nie żyją wyłącznie dla dzieci i wnuków, choć rola babci i dziadka jest nie do przecenienia. W dojrzałym wieku realizują swoje pasje, kształcą się, zdobywają wyjątkowe umiejętności, zarażają swoją aktywnością innych, zmieniając życie rówieśników i otoczenia. Są bohaterami emeryckiej codzienności, wzbudzając powszechny podziw i szacunek. Przecierają szlaki rzeszom przyszłych seniorów, pokazując, jak pięknie można żyć, mając ... dziesiąt lat.

 • 2008
  Rusza projekt systemowy „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej"

Projekt unijny, w którym w latach 2008-2015 przeszklono ponad 10 000 pracowników, w tym z realizacji projektów systemowych PO KL, które w tym czasie były prowadzone we wszystkich powiatach i większości gmin. Obok szkoleń z realizacji i rozliczania projektów prowadzono szkolenia branżowe, w tym kompleksowe kursy, jak „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”, który trwał aż 173 godziny. W projekcie uruchomiono Regionalną Platformę Współpracy - w latach 2013-2015 zorganizowano 86 spotkań 11 grup tematycznych. Organizowano indywidualne, szyte na miarę doradztwo – osobiste, telefoniczne, on-line, ale zespół wyjazdowy docierał też do siedzib uczestników projektu. Były studia podyplomowe, były specjalizacje pracowników socjalnych - I i II stopnia. Zrealizowano cztery kampanie społeczne, a dwie zostały uznane za najlepsze w Polsce - Wiekowe Zajawkowe i Rozmówki Polsko-Polskie. To kolejny czas tak dużej integracji kadr wokół małopolskiego ROPS.

 • 2009
  Inwestujemy w kapitał ludzki

Realizujemy już trzy unijne projekty – Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej; Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej; Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – wszystkie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej. Były efekty. Przykładowo w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej objęto wsparciem 1 821 osób oraz 245 podmiotów ekonomii społecznej. Powstało blisko 300 nowych stabilnych i dobrej jakości miejsc pracy w 46 spółdzielniach socjalnych dla osób najsłabiej radzących sobie na rynku pracy. Dzięki projektowi liczba spółdzielni socjalnych w Małopolsce uległa podwojeniu. Wszystkie trzy projekty zostały nagrodzone.

 • 2010
  Udostępniamy internautom narzędzie do analiz na skróty

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych to interaktywna, internetowa baza danych. Ma za zadanie ułatwić monitoring sytuacji społecznej w województwie i pozwolić na jej szybką i sprawną diagnozę. W celu podniesienia czytelności gromadzonych informacji, zdecydowano się na różnorodną ich prezentację. Wybraną statystkę można przeanalizować przy pomocy samogenerującej się mapy, tabeli i wykresu. Serwis umożliwia także analizę danych na przestrzeni lat – tzw. analizę trendów, a także wygenerowanie statystycznego portretu gminy czy powiatu. Serwis do dziś jest prowadzony wspólnie przez ROPS i Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Uwaga! w serwisie są aktualne dane.

 • 2011
  Poszukujemy miejsc przyjaznych seniorom

Od 2011 roku prowadzona jest Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom”, oparta o zawarte w tym roku porozumienie o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Miejską Kraków. Do tej pory, w 8 edycjach akcji, przyznano 157 certyfikatów i 62 wyróżnienia (ponad 80 różnych miejsc w Krakowie zostało opatrzonych certyfikatem „Miejsce Przyjazne Seniorom”). Wśród miejsc oznaczonych certyfikatem znajdują się liczne biblioteki, muzea, kina i domy kultury, ale są także kawiarnie, firmy działające w branży medycznej, obiekty rekreacji ruchowej (baseny, kluby fitness), MPK.

 • 2012
  Rozpoczynamy projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Projekt zrealizowany przez ROPS w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Szwajcarskie pieniądze przeznaczono na waloryzację bazy infrastrukturalnej małopolskich domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie w sprzęt, szkolenia dla personelu. Realizacja „Szwajcara”, była wykorzystaniem unikalnej możliwości pozyskania środków na inwestycje. Dzięki pieniądzom przeznaczonym dla małopolskich jednostek, budżet ROPS osiągnął w 2014 r. rekordową wartość w całej 20-letniej historii Ośrodka – blisko 27 mln. Podsumowując „Szwajcara” zapytaliśmy biorących w nim udział, co byłoby „Gdy projekt nie był realizowany”?: „(…) rozszerzenie usług do obecnego poziomu byłoby luksusem, na który beneficjent, bez możliwości skorzystania z programu SPPW, raczej nie mógłby sobie pozwolić”.

 • 2013
  Tworzy się Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyły na samorząd województwa realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych od dnia 01.01.2012 r. W związku z powierzeniem nowego zadania Samorząd Województwa Małopolskiego utworzył Małopolski Ośrodek Adopcyjny w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a następnie w wyniku reorganizacji, od 1 stycznia 2013 r., MOA rozpoczął działalność w nowej siedzibie - w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej. Chcesz kochać i być kochanym – adoptuj!

 • 2014
  Obserwatorium Polityki Społecznej najlepszą inwestycją w człowieka

Projekt Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej realizowany przez ROPS otrzymał wyróżnienie specjalne w ogólnopolskim konkursie „Dobre Praktyki EFS 2014”, a tym samym tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Brano pod uwagę: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej. Nieoficjalnie, ktoś z kręgów ministerialnych powiedział nam po lekturze aplikacji ROPS – tak powinno się wydawać unijne pieniądze.

 • 2015
  Przekładamy strategię rozwoju województwa na konkretne przedsięwzięcia

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1410 (numer, to nie przypadek, nie było łatwo, ale zwyciężyliśmy) przyjmuje Program Strategiczny Włączenie Społeczne na lata 2015-2020 – strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej. Cóż w tym takiego wyjątkowego? Pierwszy dokument o tak operacyjnym charakterze, typował przedsięwzięcia do sfinansowania ze środków unijnych będących w dyspozycji regionu, zawiera 5 modeli usług. I system działa. Z dotychczasowych konkursów RPO WM 2014-2020 powstać ma np. 30 nowych placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych i 24 centra wsparcia opiekunów rodzinnych. Przewiduje się 50 nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. A planowane są kolejne konkursy, co daje szansę na skokową zmianę w dostępie Małopolan do takich usług.

 • 2016
  Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej zostaje gwiazdą regionów

Projekt realizowany przez ROPS został laureatem prestiżowego europejskiego konkursu RegioStars 2016 w kategorii „Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu”. Konkurs organizowany jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Wybór laureatów nastąpił w oparciu o cztery najważniejsze kryteria: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpracę partnerską. W konkursie wzięły udział 104 projekty, rywalizujące w 5 kategoriach. Do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród pojechał cały zespół projektowy.

 • 2017
  Mamy apetyt na jeszcze więcej innowacji

2017 rok upłynął pod hasłem innowacji społecznych. Piętnastu Innowatorów z pierwszej tury konkursu unijnego projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, koordynowanego przez ROPS rozpoczęło realizację swoich pomysłów na nowe, lepsze usługi, mające zapewnić pomoc i wsparcie dla osób zależnych. Był to też okres poszukiwania idealnego przepisu na nowatorski pomysł. Tak w najprostszych słowach określiliśmy receptę: znajomość potrzeb, często poparta własnymi doświadczeniami, wykorzystanie dostępnych zasobów, spora dawka kreatywności i szczypta odwagi.

 • 2018
  Startuje projekt Małopolska Niania 2.0.

Ogłoszono pierwszy nabór rodziców do projektu, jest ogromne zainteresowanie, zarejestrowano 522 wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodzica Dziecka w wieku do lat 3. Zakwalifikowano do projektu 216 osób. Rozpoczęto procedurę podpisywania z Wnioskodawcami Promes przyznania Grantu oraz Umów o powierzenie Grantu. Oj dzieje się…

 • 2019

Przed nami… V (D)ROPS – spotkania dzieci pracowników na zakończenie lata, organizowane przez nas od 2015 roku. Tym razem tematem przewodnim będzie… KOSMOS (czyli jak wyżej? :-))

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl