Załaduj kalendarz
2008-10-15

21 Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W związku z obchodami 21 Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 października 2008 roku w Belwederze odbędzie się VIII Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym tematem VIII Konwencji jest "Strategia walki z ubóstwem w Polsce? Diagnoza i zadania na lata 2009 - 2010. Kogo w Polsce interesuje ubóstwo?" "Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem jest wezwaniem społeczności światowej o solidarne wsparcie dla osób dotkniętych brakiem podstawowych środków do życia, który jest powodem utrudnienia dostępu do podstawowych usług w zakresie kształcenia czy ochrony zdrowia, a w konsekwencji także wykluczenia społecznego, marginalizacji i dyskryminacji. Światowa społeczność, reprezentowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, widzi w ubóstwie naruszenie podstawowych praw człowieka." Janusz Kochanowski RPO

W programie VIII Konwencji RPBS przewidziano sesję plenarną oraz sesje tematyczne z udziałem beneficjentów, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, naukowców, pracowników pomocy społecznej, duszpasterzy.

Planowany program:

9.30 – 10.00  rejestracja uczestników

Sesja  plenarna
10.00    Otwarcie obrad VIII Konwencji przez Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Patrona Honorowego polskich obchodów Dnia Walki z Ubóstwem
10.05    Projekt Narodowego Planu Walki z Ubóstwem na lata 2008 – 2011 w świetle zasady
pomocniczości – Prof. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, pomysłodawca strategii, moderator VIII  Konwencji
10.25    Polskie przygotowania do Europejskiego Roku Zwalczania Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego 2010 na tle rządowych działań w zakresie wspierania integracji społecznej – Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
10.45 Doświadczenia irlandzkie w walce z ubóstwem – wystąpienie Declana O’Donovana, Ambasadora Irlandii w Polsce
11.00 Strategiczne podejście do zwalczania biedy i wykluczenia społecznego w Irlandii – wystąpienie Gerrego Mangana, Dyrektora Biura ds. Integracji Społecznej Irlandii

11.20 – 11.40 przerwa kawowa

11.40   Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej – dr Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
11.55  Europejski Fundusz Społeczny jako instrument wspierania aktywnych form wychodzenia z ubóstwa i wykluczenia społecznego – dr Mirosław Grewiński, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
12.10    Ubóstwo w Polsce – Anna Szukiełojć – Bieńkuńska, Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków Życia

12.25 – 12. 50 dyskusja

12.50   Siódme europejskie spotkanie osób doświadczonych biedą, Bruksela, maj 2008 - Anna Osińska i Pierre Klein, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat
13.15  Akcja „Wstań i zabierz głos”

13.15 – 14.00  przerwa na lunch  

14.00 - 16.00  Sesje tematyczne
z udziałem beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, naukowców, pracowników pomocy społecznej, duszpasterzy

Sesja pierwsza:
Status materialny rodziny i środowiska a szanse rozwojowe dzieci i młodzieży
Moderator: prof. Janusz Szymborski, Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Rodziny,
Paneliści: prof. Danuta Waloszek, Akademia Pedagogiczna, Kraków; prof. Bogdan Chazan, Warszawski Uniwersytet Medyczny; dr Halina Dmochowska, Uniwersytet Wrocławski; dr Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski; Kalina Kenczew – Pałasz, Komenda Główna OHP; Barbara Kaczmarczyk - Wichary, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", Katowice; Władysław Ornowski, Fundacja „Pan Władek”, Gdańsk; Małgorzata Bal, Stowarzyszenie „Po pierwsze Rodzina”, Warszawa


Sesja druga:
Zaklęte koło niemocy –  między indolencją jednostki a nadmiernym interwencjonizmem socjalnym państwa. Problemy osób w wieku aktywności zawodowej
Moderator: prof. Julian Auleytner, WSP TWP, Warszawa
Paneliści: Marek Liciński, Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej; Andrzej Martynuska, Wojewódzki Urząd Pracy, Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, Kraków; Remigiusz Dobkowski, Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy MOPS w Olsztynie; Iwona Filon – Król, Stowarzyszenie im. Brata Krystyna, Gorzów Wielkopolski; ks. Stanisław Słowik, Caritas Diecezji Kieleckiej; Tomasz Schimanek, Projekt „Zysk z  dojrzałości”, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa; Andrzej Terlecki, Ogólnopolski Ruch Obrony Osób Bezrobotnych, Łódź; Jerzy Jachnik, Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu”; o. Bogusław Paleczny, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Ursus; Dariusz Krupski, Obywatelskie Stowarzyszenie Konsumentów i Przedsiębiorców „W jedności siła”.

Sesja trzecia:
Perspektywy i szanse na lepsze życie i funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym jako efekt rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Moderator: Barbara Tuptyńska, Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Brodnica
Paneliści: Iza Czarnecka, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego; Krystyna Mrugalska Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; Alicja Filip, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Łuków; Iwona Pietraszkiewicz, Warsztat Terapii Zajęciowej, Elbląg; Bogdan Muchowski, Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Misericordia”, Kwidzyń; Grażyna Szczepaniak, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Niepełnosprawnych, Aleksandrów Kujawski.

Sesja czwarta:
Przyjazne środowisko jako rozwiązanie zabezpieczenia przed ubóstwem i wykluczeniem osób starszych
Moderator: Hanna Nowakowska, Forum 50+ Seniorzy XXI wieku
Paneliści: dr Jolanta Perek-Białas, Uniwersytet Jagielloński, SGH, Warszawa; dr Anita Gębska - Kuczerowska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Warszawski, Warszawa; Beata Tokarz, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”; Helena Hałun, Stowarzyszenie Integracyjne "Razem", Elbląg; Elżbieta Bronakowska, MOPS Olsztyn; Zbigniew Fiderewicz, Toruń, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, Łódź.

Sesja piąta:
Uchodźcy i migranci w polskiej rzeczywistości
Moderator: Dorota Parzymies, Fundacja „Ocalenie”
Paneliści: Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; Elżbieta Przychodzeń, Stowarzyszenie „Proxenia”; Malika Abdoulvakhabova, Borys Bystrianin, Fundacja „Ocalenie”; Karol Sowa, ATD Czwarty Świat Polska; ks. Jerzy Limanówka, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Ząbki.

16.00 – 16.15     przerwa popołudniowa - kawa/herbata

Podsumowująca sesja popołudniowa

16.15 Sprawozdania i wnioski z pięciu sesji tematycznych; propozycje rozwiązania problemów – moderatorzy pięciu sesji tematycznych

16.40 – 17.00 dyskusja

17.00 Apel do samorządów marszałkowskich o wdrożenie prac nad przygotowaniem Aneksów do Regionalnych Programów Operacyjnych w postaci Regionalnych Programów Walki z Ubóstwem i marginalizacją społeczną; ustalenie dalszych prac nad Strategią, podsumowanie -  prof. Julian Auleytner

17.30 podpisanie Manifestu, zakończenie VIII Konwencji

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
na stronie internetowej http://www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl