Załaduj kalendarz
2008-11-03

„CALa naprzód…” – mobilizowanie obywateli do wzajemnej pomocy

W dniach 15 – 17 i 22 – 22 października br. w siedzibie Fundacji Instytut Studiów Strategicznych odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe, zamykające cykl szkoleń w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”.
Zajęcia poświęcone zostały problematyce mobilizowania obywateli do wzajemnej pomocy oraz ewaluacji. Uczestnicy doskonalili wiedzę i umiejętności, rozwijając szczegółowo następujące zagadnienia:
  • mobilizowanie ludzi do działania,
  • strategie aktywizacji społeczności lokalnej,
  • sytuacje trudne w mobilizowaniu – czynniki wspierające i utrudniające mobilizowanie,
  • wprowadzenie do ewaluacji,
  • zasady i standardy prowadzenia ewaluacji,
  • sposoby na ewaluację grup, wydarzeń.
 
Informacje uzyskane podczas szkolenia, uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać w procesie inicjowania grup obywatelskich w środowisku lokalnym.
Więcej informacji o projekcie realizowanym przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, można znaleźć na stronie www.iss.krakow.pl/ngo/cal.htm.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl