Załaduj kalendarz
2008-12-16

„CALa naprzód…” na finiszu

W dniu 8 grudnia br., odbyło się spotkanie zamykające projekt „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”, z udziałem pracowników oraz Dyrektorów/Kierowników ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w projekcie.
Spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu projektu, prezentacji wybranych działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz dyskusji nad perspektywami rozwoju metody CAL w ośrodkach pomocy społecznej.  Spotkanie otwarła Dyrektor Fundacji Instytut Studiów Strategicznych - Paulina Gas, gratulując przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej sukcesów i dziękując za wysiłek włożony we wdrażanie metody CAL. Jadwiga Pauli - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, będącego patronem projektu, zachęcała ośrodki do kontynuacji wdrażania modelu CAL, wskazując na perspektywy rozwoju pracy ze społecznością lokalną.  Z kolei Marta Henzler – Dyrektor Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, przybliżyła uczestnikom standardy pracy metodą CAL, możliwości wsparcia dla ośrodków pracujących CAL oraz wymogi związane z uzyskaniem certyfikatu jakości CAL. Dla zobrazowania przebiegu i rezultatów projektu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawiły prezentacje działań podjętych w celu wdrożenia CAL.
Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem dyplomów, potwierdzających uczestnictwo w cyklu edukacyjnym
 
 

.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl