Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
0000-00-00

„Wdrażanie EFS w Polsce – projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji i reintegracji zawodowej kobiet.”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki Pracy, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, uprzejmie zapraszają do udziału w seminarium nt.: „Wdrażanie EFS w Polsce – projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji i reintegracji zawodowej kobiet.” Szkolenie kierowane jest do kadry Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Organizacji Pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.Seminarium poprowadzą pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Gospodarki i Pracy.Seminarium odbędzie się 27 października 2004r. br. Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Miasta Krakowa Os. Zgody 2 (V piętro), w godzinach od 10.30 do 15.30.

OPS.SZ/402-29/04
Kraków,dn.12.10.04

Szanowni Państwo!!!


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Gospodarki Pracy, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie, uprzejmie zapraszają do udziału w seminarium nt.: „Wdrażanie EFS w Polsce – projekty dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz integracji i reintegracji zawodowej kobiet.”


Szkolenie kierowane jest do kadry Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Organizacji Pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Seminarium poprowadzą pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Seminarium odbędzie się 27 października 2004r. br. Sali Konferencyjnej budynku Urzędu Miasta Krakowa Os. Zgody 2 (V piętro), w godzinach od 10.30 do 15.30.


PROGRAM SEMINARIUM :
10.30 - 11.00 Europejski Fundusz Społeczny w Polsce
11.00 - 12.00 Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
12.00 - 12.15 Przerwa
12.15 - 13.15 Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Działanie 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
13.15 - 13.30 Przerwa
13.30 - 14.30 Procedura przygotowania i składania wniosku
14.30 - 15.30 Prezentacja wniosku


Z uwagi na charakter spotkania, liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w warsztatach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o telefoniczne potwierdzanie udziału w spotkaniu (12/422-06-36; 12/430-29-73) .
Szczegółowych informacji udzielają: Beata Magiera lub Joanna Kubik
Udział w szkoleniu jest odpłatny, koszt wynosi 30,00 zł od osoby. Należność prosimy wpłacać do dnia
25.10. 04 r. na konto ROPS – Kredyt Bank S. A. II o/Kraków 32 1500 1487 1214 8002 4361 0000 z dopiskiem: „Wdrażanie EFS w Polsce “. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie, wpłata nie zostanie zwrócona.Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do 25.10.2004 wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną, faxem lub na adres

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 1
31 – 026 Kraków

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl