Załaduj kalendarz
2008-10-09

Akademia Pedagogiczna ogłasza nabór na specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Biuro Projektu „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w woj. małopolskim” realizowanego w ramach działania 8.1.1 POKL, działające przy Instytucie Nauk o Wychowaniu AP w Krakowie, ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia z zakresu stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenie adresowane jest do osób posiadających nie mniej niż 45 lat
i legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły pracowników socjalnych oraz spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
z dnia 2 sierpnia 2005 w spr. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zajęcia rozpoczną się od listopada w cyklach sobotnio – niedzielnych dwa razy
w miesiącu. Uczestnicy korzystać będą z bezpłatnego szkolenia prowadzonego przez najlepszą kadrę w Krakowie, która uzyskała akceptację Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej. Otrzymają również stosowne zaświadczenia o ukończonej specjalizacji oraz Certyfikaty Akademii Pedagogicznej o ukończonych kursach przewidzianych programem nauczania.

Każdy stopień specjalizacji wzbogacony będzie o moduły poruszające aktualne problemy i zagadnienia przydatne pracownikowi socjalnemu w jego warsztacie zawodowym. Przewidywane są również zajęcia z nauki języka obcego, koncentrujące się przede wszystkim na słownictwie zawodowym.

Organizator pokrywa koszty egzaminu w ramach specjalizacji I stopnia (z wyjątkiem egzaminów poprawkowych), materiałów dydaktycznych ułatwiających przygotowanie się do egzaminów zewnętrznych, zakupu podręczników do nauki języka obcego oraz opieki dydaktycznej w trakcie studiowania i zapewnia miłą atmosferę w gronie równolatków.
Dla osób najdalej zamieszkujących pokryte będą koszty noclegów. Ponadto oferowany będzie serwis cateringowy,

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze stroną internetową Akademii www.ap.krakow.pl/pracowniksocjalny, pobranie ze strony stosownych dokumentów i przesłanie ich od biura projektu. Dzień 17 października jest ostatecznym dniem składanych dokumentów aplikacyjnych.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl