Załaduj kalendarz
2016-08-16

Aktywni Seniorzy poszukiwani!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2015 w X Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2015”. Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i często także (ale nie koniecznie) zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.


Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,

- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

- udowodnić, że można działać z pasją.


Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.


Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2015 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.


Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2 do Regulaminu) i oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3 do Regulaminu).


Dodatkowo karta zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD).


Regulamin Plebiscytu

Załączniki do Regulaminu Plebiscytu


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2016 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).


Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora Plebiscytu. W tym roku dodatkowo przewiduje się możliwość udziału kandydata w głosowaniu czytelników „Dziennika Polskiego” w kategorii:

- Działalność społeczna: seniorzy, którzy pomagają potrzebującym - organizują imprezy charytatywne, działają w wolontariacie, wspierają osoby niezaradne życiowo;

- Aktywność sportowa: seniorzy, którzy czynnie uprawiają sport, uczestniczą w zawodach amatorów, zdobywają nagrody w swoich dyscyplinach;

- Kultura: seniorzy, którzy tworzą - malują, piszą, rzeźbią, zajmują się rękodziełem;

- Nauka i Biznes: seniorzy, którzy czas na emeryturze wykorzystują na kontynuowanie działalności naukowej bądź prowadzenia własnej firmy, organizowanym przez Polska Press sp. z o.o. Udział w głosowaniu jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w pkt IV ust. 3 (Załącznik nr 4), na udostępnienie przez Organizatora Plebiscytu przesłanych formularzy zgłoszeniowych firmie Polska Press sp. z o.o. – wydawcy „Dziennika Polskiego”. Zasady udziału w głosowaniu określa regulamin opracowany przez Polska Press sp. z o.o.


Do końca października nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników a na przełomie października i listopada odbędzie się gala wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 wew.21. lub e-mail: jmanka@rops.krakow.pl


MRPiPS_logo

logo_patronat_MWM_1

Patronat medialny:

patronat_konkurs_adopcja_1

beznazwy


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl