Załaduj kalendarz
2013-02-14

Bezpłatne, indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza niepracujących rodziców z Małopolski (bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo) do udziału w bezpłatnych, indywidualnych spotkaniach z doradcami zawodowymi, specjalistami ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

W trakcie cyklu spotkań będzie można, przy wsparciu doradcy/doradczyni zawodowej, opracować własną wizję oraz plan rozwoju zawodowego i osobistego. Do skorzystania z coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego zapraszamy rodziców, którzy:

• chcieliby sprecyzować ważne dla siebie cele do osiągnięcia w obszarze zawodowym i osobistym,

• chcą opracować plan działania i strategię godzenia życia osobistego z zawodowym;

• pragną rozpoznać swoje talenty, mocne strony, które mogą wykorzystać z pożytkiem dla siebie i innych w różnych obszarach życia,

• chcą nauczyć się stosowania skutecznych narzędzi do planowania zadań i zarządzania czasem,

• potrzebują motywacji i systematyczności w realizacji swoich celów i pomysłów.

Doradztwo prowadzone jest przez wykwalifikowanych, doświadczonych doradców i doradczynie zawodowe, specjalistów/specjalistki ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego, pracujących metodami coachingowymi.

Więcej szczegółów: tel. (12) 411 05 24, e-mail: rownowaga@plineu.org


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl