Załaduj kalendarz
2011-11-29

Bezpłatne poradnictwo dla rodziców dzieci z autyzmem

Fundacja SYNAPSIS od wielu lat działa na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin. Poza działanością diagnostyczną i terapeutyczną zajmują się również m.in. udzielaniem bezpłatnych porad rodzicom dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Rodzice mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego, pedagogiczno-terapeutycznego i dietetycznego.
Informacja dot. poradnictwa

Na stronie internetowej Fundacji znajduje się również Informator dla rodziców osób z autyzmem z woj. małopolskiego dotyczący m.in. świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych na terenie województwa; pomocy oferowanej w ramach systemu edukacji; wsparcia w ramach pomocy społecznej; świadczeń socjalnych czy wsparcia dorosłych osób z autyzmem.
 
http://informatory.synapsis.waw.pl/informatory/informator_woj_malopolskie.pdf
 
 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl