Załaduj kalendarz
2012-01-05

Bezpłatne studia - Ekonomia Społeczna

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia Społeczna.

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe Ekonomia Społeczna

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na bezpłatne, dwusemestralne studia podyplomowe Ekonomia społeczna.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w dniach od 9 do 20 stycznia 2012 r.

W trakcie studiów Słuchacze zdobędą wiedzę z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi, prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z organizacjami tego sektora. W programie studiów znajdują się przedmioty o charakterze praktycznym, warsztaty i dyskusje umożliwiające słuchaczom wzajemną wymianę doświadczeń. 

Studia adresowane są do pracowników i pracownic:
1. Organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej (także wolontariuszy/członków/osób pełniących funkcje statutowe).
2. Instytucji pomocy i integracji społecznej.
3. Instytucji rynku pracy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej).
4. Administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Organizacja zajęć:
Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w Krakowie w weekendy (sobota i niedziela), zazwyczaj co dwa tygodnie. Planowane rozpoczęcie zajęć to marzec 2012 r.
W związku z uczestnictwem w zajęciach istnieje możliwość ubiegania się o refundację części kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

Więcej informacji na temat studiów oraz rekrutacji można odnaleźć na stronie internetowej www.studia.msap.pl.

Informacji na temat rekrutacji udziela także:
Barbara Salwińska
e-mail: es@uek.krakow.pl
tel. (12) 293 75 73


Studia organizowane są w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl