Załaduj kalendarz
2012-11-22

Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek i położnych z małopolskich DPS

Do 6 grudnia trwa nabór pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Uczestnikiem szkolenia specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego może zostać osoba:

a) wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna w domu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez instytucję publiczną lub non-profit;
b) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki;
c) która musi uzupełnić swoje kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza/położnej zgodnie z obowiązującymi wymogami;
d) posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;
e) posiadająca co najmniej dwuletni staż zawodowy w przypadku zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne i co najmniej roczny staż zawodowy w przypadku zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny;
f) która złoży wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) która została zakwalifikowana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora kształcenia, w składzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Nabór dotyczy kursów kwalifikacyjnych w dziedzinach:
- pielęgniarstwa rodzinnego;
- pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- pielęgniarstwa zachowawczego;
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej;
oraz szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach:
- pielęgniarstwa rodzinnego;
- pielęgniarstwa psychiatrycznego;
- pielęgniarstwa zachowawczego;
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej;
- pielęgniarstwa geriatrycznego;
- pielęgniarstwa pediatrycznego.
Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie projektu: http://www.sppw.rops.krakow.pl/szkolenia-i-sprzet-dla-pielegniarek/jak-wziac-udzial-w-szkoleniu/
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl