Załaduj kalendarz
2007-06-06

Bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów

W drugiej połowie czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie rozpoczynie się bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów.
Szanowni Państwo,
 
W drugiej połowie czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej rozpoczynamy bezpłatny kurs komputerowy dla seniorów (dolna granica wieku – 50 lat, górna – nieokreślona; grupa umownie nazywana: 50+).
 
Kurs ma charakter pilotażowy. Jego celem jest przeszkolenie osób w średnim i starszym wieku z zakresu podstawowej obsługi komputera.
 
W dalszym etapie (już po wakacjach) planujemy zorganizowanie szkoleń z zakresu posługiwania się Internetem, zakładania poczty elektronicznej. Kursy mają stanowić bazę dla tworzenia się środowiskowej grupy osób starszych zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań, kompetencji, pasji - skupionych wokół Biblioteki na Rajskiej.
 
Głównym celem (długoterminowym) projektu jest:
  • Przybliżenie seniorom nowoczesnych systemów komunikacji.
  • Nabycie umiejętności w zakresie niezbędnym do korzystania ze skomputeryzowanych zasobów bibliotek (przede wszystkim – Małopolskiej Biblioteki Internetowej).
  • Wyrównanie szans edukacyjnych osób starszych i ich aktywizacja.
  • Międzypokoleniowa integracja społeczna.

Kursy będą prowadzone przez osoby młode, komunikatywne. Chcemy dać przykład dobrej współpracy, a przede wszystkim zaprzeczyć obiegowej opinii, że skuteczny przekaz wiedzy możliwy jest tylko w jednym kierunku: starsi – młodsi.

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wielkość grupy -  8 osób.
2. Czas szkolenia: 5 x 2 godziny tygodniowo (całość – 10 godzin)
3. Termin: Każdy czwartek, począwszy od 21 czerwca do 19 lipca 2007r., godzina:14.30-16.00
4. Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 , Czytelnia Komputerowa (I piętro; winda)

 

 Każdy z uczestników szkoleń otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne

Zgłoszenia do 18 czerwca przyjmuje Regionalne Centrum Integracji Społecznej WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 ( pok.239, II piętro)
Tel. 012/632 20 98 w.238
e-mail:  rcis@wbp.krakow.pl
URL:     www.wbp.krakow.pl/rcis.html
 
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.
 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl