Załaduj kalendarz
2007-03-02

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006/2007 zakończony.

Dnia 01 marca br. został przekazany wojewodzie raport z bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006/2007.
Dnia 01 marca br. został przekazany wojewodzie raport z bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006/2007.
Ideą leżącą u podstaw bilansu było uzyskanie obrazu funkcjonowania pomocy społecznej w naszym regionie – ocena szans i ograniczeń, potrzeb i problemów.
W bilansowaniu potrzeb pomocy społecznej udział wzięło 180 małopolskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: 158 gminnych ośrodków pomocy społecznej, 19 powiatowych centrów pomocy rodzinie i 3 miejskie ośrodki pomocy społecznej powiatów grodzkich.
Pozostałe jednostki (21 z 201, do których wystosowano ankietę) nie przesłały materiałów.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl