Załaduj kalendarz
2010-06-07

Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie

Biuro Porad Obywatelskich (BPO) w Krakowie jest członkiem sieci Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) z siedzibą w Warszawie i działającym zgodnie z wypracowanymi przez wiele lat standardami opartymi na zasadach bezpłatności, bezstronności, otwartości dla wszystkich, poufności, aktualności i rzetelności informacji oraz samodzielności klienta. Od 2007 roku, jako jedyna instytucja działająca w oparciu o w/w zasady na terenie Krakowa, pełni dla mieszkańców miasta i powiatu rolę instytucji gdzie można uzyskać bezpłatnie informacje i porady.

Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, do którego może się zgłosić każda osoba, bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie, status majątkowy etc. BPO jest otwarte na każdy problem, istnieje po to, żeby informować obywateli o prawach, wskazywać możliwe rozwiązania problemu i ich konsekwencje, oraz informować o istnieniu instytucji i organizacji, do których można zwrócić się po pomoc. BPO dostarcza niezbędnej wiedzy, wspiera w samodzielnym podejmowaniu decyzji respektując wybory klienta oraz towarzyszy mu w realizacji wybranej drogi działania.

Od samego początku istnienia krakowskiego Biura stosowane są zasady i standardy wypracowane przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Jakość usług jest gwarantowana przez wyszkolony personel.
 
W oparciu o wypracowane standardy BPO zapewnia swoim klientom:
• poufność powierzonych informacji
• bezpłatność porad
• bezstronność doradców
• niezależność: kierujemy się wyłącznie dobrem klienta
• samodzielność klienta w podejmowaniu ostatecznych decyzji
• otwartość na każdą osobę potrzebującą porady
• aktualność i rzetelność informacji na temat obowiązujących przepisów oraz oferty instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.

W ramach porady oferujemy między innymi wyszukiwanie w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu, przedstawienie klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji, oraz w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z klientem planu działania. Informacja obywatelska obejmuje wskazanie specjalisty, instytucji  lub organizacji właściwej do rozwiązania sprawy, wyjaśnienie obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć oraz wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta.

Biuro Porad Obywatelskich świadczy usługi doradcze z następującego zakresu spraw:
• mieszkaniowych
• rodzinnych
• świadczeń socjalnych
• świadczeń z ubezpieczenia społecznego
• zatrudnienia i bezrobocia
• imigracji 
• finansowych
• niepełnosprawności
• obywatel a instytucja
• pozbawienie wolności
• spadkowych
• sprawy konsumenckie
• stosunki międzyludzkie 

Główna siedziba BPO mieści się na ulicy Batorego 5 w Krakowie. Osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. BPO udziela także porad w Budynku Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS) w nowej Hucie na osiedlu Centrum C 10 w każdy wtorek  w godzinach 9.00-13.00 i czwartek 9.00-15.00. Obowiązują zapisy telefoniczne bądź osobiste.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl