Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Czerwiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Ukryj kalendarium
2008-02-27

CALa naprzód!

Ruszył cykl szkoleniowo - warsztatowy, w ramach projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”, realizowanego przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i ROPS w Krakowie.
W dniach 13 – 15 lutego br., w Ośrodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym Jałowcowa Góra w Dobczycach, odbyło się szkolenie otwierające pakiet edukacyjny projektu „CALa naprzód – nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce”.
Celem szkolenia było doskonalenie wiedzy i umiejętności, uczestniczących w projekcie przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, w zakresie animacji społecznej oraz tworzenia lokalnej mapy zasobów i potrzeb.
Przy wykorzystaniu aktywnych metod edukacyjnych, uczestnicy szkolenia zgłębiali zagadnienia związane z rolą i warsztatem pracy animatora, znaczeniem społeczności lokalnej, problematyką zrównoważonego rozwoju lokalnego oraz elementami warunkującymi rozwój lokalny. Uczestniczy zostali również zapoznani z poszczególnymi krokami w procesie przygotowania mapy zasobów i potrzeb.
 
W kolejnych miesiącach Ośrodki Pomocy Społecznej będą uczestniczyły w kolejnych szkoleniach z zakresu:
OPS jako CAL – tworzenie zespołu i budowanie programu wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej w szczególności na rzecz grup marginalizowanych oraz włączanie tych osób do aktywności wolontariackiej
 
Teoria i praktyka rozwoju samopomocy – rola i funkcje grup samopomocy i wsparcia oraz „krok po kroku” w animowaniu grup samopomocy i wsparcia
 
Praca metodą projektów – przygotowanie i wdrażanie projektów socjalnych
 
Tworzenie sieci współpracy – jak skutecznie budować partnerstwo lokalne; mobilizowanie lokalnych zasobów, rola organizacji pozarządowych
 
Mobilizowanie obywateli do wzajemnej pomocy – tworzenie środowiskowych programów wsparcia i integracji społecznej w miejscu zamieszkania
 
Przystępując do projektu Ośrodki Pomocy Społecznej zadeklarowały chęć animowania działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Każdy z Ośrodków opracuje lokalną mapę problemów i zasobów społecznych, utworzy grupę samopomocową, grupę obywatelską oraz nieformalną koalicję angażującą partnerów lokalnych, zainicjuje działanie Klubu Wolontariusza, zorganizuje imprezę dla mieszkańców danej społeczności lokalnej, opracuje koncepcję projektu społecznego.
 
Wdrażanie modelu CAL w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Małopolsce ma przyczynić się do rozwoju nowoczesnej środowiskowej pracy socjalnej wspierającej integrację społeczności lokalnej i rozwój lokalny.
 
Strona projektu
 
 

 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl