Załaduj kalendarz
2010-04-09

ChSON "Ognisko" Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół” „Ognisko” jest organizacją pozarządową, która od 1992 roku działa wspierając dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej.
W styczniu 2010r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1). Program ma na celu zatrudnienie na otwartym rynku osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach naszych działań oferujemy osobom niepełnosprawnym kompleksowe wsparcie w przygotowaniu i podjęciu pracy poprzez:
  • towarzyszenie indywidualnego trenera pracy, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem
  • treningi i warsztaty kształtujące umiejętności potrzebne przy szukaniu oraz utrzymaniu pracy
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
  • poszukiwanie odpowiedniego stanowiska na otwartym rynku pracy zgodnie z indywidualnymi preferencjami i możliwościami danej osoby
  • pomoc w opanowaniu obowiązków i nawiązaniu poprawnych relacji w miejscu zatrudnienia
  • spotkania w „Klubie Pracownika”

Nasze usługi skierowane są do osób, które chcę pracować, zamieszkują Województwo Małopolskie, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności oraz dodatkowo ( jeśli nie jest to wskazane w orzeczeniu ) opinię psychologiczną potwierdzającą upośledzenie umysłowe lub pogranicze normy intelektualnej.
Usługa jest w całości bezpłatna.

Jeśli znacie Państwo osoby, spełniające powyższe kryteria, które chciałyby podjąć pracę lub próbę przygotowania się do zatrudnienia – zapraszamy do kontaktu z nami. Dla większej liczby zainteresowanych możemy zorganizować w Państwa placówce spotkanie informacyjne.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż Stowarzyszenie od stycznia 2008 prowadzi program, w wyniku którego udało nam się – na chwilę obecną - znaleźć zatrudnienie dla 20 osób, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Dane kontaktowe:
30-002 Kraków, ul. Prądnicka 10,
Tel. 012 423-39-71, 0 513 927 380
e-mail: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl
Więcej informacji na stronie: www.ognisko.org.pl

Plakat
Ulotka
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl