Załaduj kalendarz
2011-01-19

Cykliczne badanie wśród jednostek pomocy społecznej rozpoczęte

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej rozpoczął kolejną edycję cyklicznego badania „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej”.
Celem badania kierowanego do wszystkich ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej powiatów grodzkich w województwie małopolskim (tj. 201 jednostek) jest dostarczenie:
  • informacji wspierających efektywne wykorzystanie środków unijnych w Priorytecie VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektów systemowych realizowanych przez jednostki pomocy społecznej województwa małopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie („Szkolenie i Doskonalenie Zawodowe Kadr Pomocy Społecznej”);
  • kompleksowej wiedzy o potrzebach i potencjale ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie
    w regionie, w kontekście realizacji bieżących zadań
Więcej na temat badania tutaj.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl