Załaduj kalendarz
2011-03-02

Czekamy na zgłoszenia w V Małopolskim Plebiscycie "Poza Stereotypem" - Senior Roku 2010!

Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatów do jubileuszowego, V Małopolskiego Plebiscytu „Poza Stereotypem”- Senior Roku 2010. Zgłoszenia będą zbierane do dnia 9 września 2011 r. Honorowy patronat nad tegorocznym Plebiscytem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa. Patronaty medialne sprawują: Dziennik Polski i Radio Kraków.

 


Tak jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów z terenu Województwa Małopolskiego, przede wszystkim osób nieszablonowych, które pomimo wieku i zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w  Plebiscycie powinny:

 • być liderami społeczności lokalnej,
 • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
 • udowodnić, że można działać z pasją.
  Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego i być nieaktywnym zawodowo, oraz mieć ukończone 55 lat.
   

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2010 mogą zgłaszać przede wszystkim:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 •  instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • dopuszcza się zgłaszanie kandydatur przez grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

Aby dokonać zgłoszenia kandydata należy spełnić określone formalności, tj. na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30- 070 Kraków,

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Rekomendacje (załącznik nr 2)
i Oświadczenie instytucji zgłaszającej (załącznik nr 3). Wszystkie dokumenty można pobrać na dole strony.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09 września 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Do dnia 26 września nastąpi rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie wyników, natomiast już tradycyjnie w październiku odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 12 422 06 36 wew. 41.


Regulamin Plebiscytu
Karta zgłoszenia
Formularz Rekomendacji
Oświadczenie

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl