Załaduj kalendarz
0000-00-00

DIAGNOZOWANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

szkolenie dla kadry wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych

DIAGNOZOWANIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
szkolenie dla kadry wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych


Termin:
1 grudnia, godz. 9.00-15.30

Miejsce:
Siedziba Stowarzyszenia UNICORN
Ul. Kopernika 19 E
Kraków

Zapraszamy serdecznie do udziału w warsztatach zawodoznawczych dla kadry wychowawczej placówek opiekuńczo-wychowawczych. Celem spotkania jest nabycie umiejętności rozpoznawania predyspozycji zawodowych oraz wykorzystania mocnych stron wychowanka. Zajęcia obejmują wykład i ćwiczenia umiejętności praktycznych.

Ramowy program:

1. omówienie podstaw prawnych systemu oświaty oraz najważniejszych zagadnień dotyczących poradnictwa edukacyjnego i zawodowego,
2. warsztaty - rozpoznawanie u wychowanków czynników decydujących o wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
3. warsztaty - wykorzystanie mocnych stron wychowanka,
4. omówienie najważniejszych kierunków zawodowych.


Szkolenie poprowadzi Pani Barbara Michalska- psycholog, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Koszty szkolenia, w całości pokrywane są z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach realizacji Małopolskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004-2007.
W związku z ograniczoną ilością miejsc, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym z danej placówki przyjmujemy tylko jedną osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 28.11.05 pod nr: 012/ 422 06 36.

Drukuj

Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl