Załaduj kalendarz
2013-08-27

DORADZTWO DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU "POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM"

W okresie do stycznia 2015 r. Beneficjenci realizujący projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” mają możliwość korzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie zarządzania projektem, sprawozdawczości i raportowania oraz zamówień publicznych.

Doradztwo na rzecz Beneficjentów świadczyła będzie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie firma Centrum Doradztwa Prawnego i Szkoleń Sp. z o.o. z Łęgu Tarnowskiego.

Dane kontaktowe wykonawcy:
Wojciech Gębiś
tel. +48 505 122 126
e-mail: wojciech.gebis@cdps.pl


Każdy beneficjent uprawniony jest do skorzystania miesięcznie z 6 godzin zegarowych coachingu stacjonarnego – w swojej siedzibie lub miejscu realizacji podprojektu oraz do nielimitowanego doradztwa telefonicznego i za pośrednictwem poczty elektronicznej w dni robocze w godzinach 8.00-16.00. Wskazany wymiar czasowy może zostać zwiększony dla danego podprojektu wyłącznie za zgodą Instytucji Realizującej.

Realizacja doradztwa dla Beneficjentów rozpoczyna się w sierpniu br. Szczegóły dotyczące realizacji usługi doradztwa oraz wzór karty świadczenia doradztwa znajdą Państwo poniżej.

Wzór karty świadczenia doradztwa

Pismo ws. coachingu

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl