Załaduj kalendarz
2009-04-10

Doskonalenie umiejętności pracy socjalnej z rodziną wieloproblemową

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń, finansowanych z EFS w ramach projektu systemowego ROPS w Krakowie. więcej - oferty szkoleniowe PO KL Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl