Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium
0000-00-00

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY Z RODZINĄ

15 marca br. rozpoczyna się druga edycja półrocznego kursu doskonalącego metody pracy z rodziną. Cykl szkoleniowo-warsztatowy obejmujący 96 godzin zajęć skierowany jest do pracowników socjalnych wspierających rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników socjalnych do profesjonalnego działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcjami. Podczas 96 godzinnego modułu szkoleniowo-warsztatowego, uczestnicy zostaną wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny, umiejętności diagnozowania problemów oraz stosowania właściwej strategii pomocy, zarówno w wymiarze profilaktyki, jak i interwencji kryzysowej. Poznanie kompetencji różnych resortów, instytucji i organizacji oraz możliwości udzielania przez nie wsparcia stworzy szansę zacieśniania sieci współpracy na rzecz pomocy rodzinie. Osoby regularnie uczestniczące w kursie otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, od marca do października 2006 roku.

Oferta skierowana jest do pracowników pomocy społecznej, którzy pracują z rodzinami.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 100 zł od osoby.


TEMATYKA ZAJĘĆ:

I. Wprowadzenie do problematyki rodziny – 8 godz.
• Rodzina jako instytucja – przepisy prawne regulujące funkcjonowanie rodziny (kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, kodeks pracy)
• Rodzina jako system społeczny i grupa społeczna
• Fazy życia człowieka i etapy życia rodziny
II. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny – 8 godz.
• Rodzaje zaburzeń (przemoc domowa, uzależnienia, niewydolność wychowawcza, dziecko z dysfunkcjami)
• Metody diagnozowania zaburzeń
III. Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny – warsztat – 8 godz.
IV. Formy pomocy rodzinie – 8 godz.
• Poradnictwo
• Praca w środowisku
• Kontrakt socjalny
V. Formy pomocy rodzinie – 8 godz.
• Interwencja kryzysowa
• Mediacje
VI. Praca z rodziną zastępczą – 8 godz.
• Problematyka zastępczego rodzicielstwa
• Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
VII. Praca z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowaczej – 8 godz.
• Specyfika pracy w placówce
• Metody pracy z rodziną i dzieckiem w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem IPP
• Umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – warsztat
VIII. Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – 8 godz.
• Edukacja
• Sądownictwo
• Policja
• Służba zdrowia
IX. Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie c.d. – 6 godz.
• Pomoc bezrobotnym
• Ochotnicze Hufce Pracy
• Organizacje Pozarządowe
X. Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – warsztat  – 8 godz.
XI.  Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – warsztat cd. – 8 godz.
XII. Rola pracownika socjalnego w zakresie współpracy z rodzinami – 8 godz.
• Trening komunikacji interpersonalnej -warsztat
• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu- warsztat
XIII. Spotkanie podsumowujące – 2 godz.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

1 Wprowadzenie do problematyki rodziny - 15.03 (9:00 – 15:30)
2 Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny - część wprowadzajaca - 29.03 (9:00 – 15:30)
3 Diagnozowanie zaburzeń życia rodziny - warsztat - 12.04 (9:00 – 15:30)
4 Formy pomocy rodzinie – część I - 26.04 (9:00 – 15:30)
5 Formy pomocy rodzinie – część II - 10.05 (9:00 – 15:30)
6 Praca z rodziną zastępczą - 24.05 (9:00 – 15:30)
7 Praca z rodziną i dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowaczej - 07.06 (9:00 – 15:30)
8 Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – część I - 21.06 (9:00 – 15:00)
9 Współpraca międzyresortowa w działaniach na rzecz pomocy rodzinie – część II - 28.06 (9:00 – 13:00)
PRZERWA WAKACYJNA
10 Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – część I - 20.09 (9:00 – 15:30)
11 Tworzenie lokalnych systemów profilaktyki i pomocy rodzinie – część II - 04.10 (9:00 – 15:30)
12 Rola pracownika socjalnego w zakresie współpracy z rodzinami - 18.10 (9:00 – 15:30)
13 Spotkanie podsumowujące - 25.10 (10:00 – 12:00)

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl