Załaduj kalendarz
2008-01-24

"Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w 8 - miesięcznym cyklu szkoleniowo-warsztatowym: „Doskonalenie warsztatu pracy z wychowankiem”
Celem szkolenia jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez doskonalenie kompetencji wychowawczych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Zajęcia odbywać się będą w sali szkoleniowej ROPS, ul. Piastowska32, w następujących terminach:
 
  1. 4.03.08r. w godz. 10.00 – 15.00  –  „PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE”
  2. 1.04.08r. w godz. 10.00 – 15.00 – „DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI W RELACJACH WYCHOWAWCZYCH cz.I” 
  3. 6.05.08r. w godz. 10.00 – 15.00  – „DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI W RELACJACH WYCHOWAWCZYCH cz.II”
  4. 3.06.08r. w godz. 10.00 – 15.00 –  „ROZWÓJ SEKSUALNY WYCHOWANKÓW”
  5. 9.09.08r. w godz. 10.00 – 15.00 –  „SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO RODZINY cz.I”
  6. 7.10.08r. w godz. 10.00 – 15.00 –   „SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO RODZINY cz.II”
  7. 4.11.08r. w godz. 10.00 – 15.00 –  „POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCZE W SYTUACJACH PRZEMOCY cz.I”
  8. 2.12.08 r. w godz. 10.00 – 15.00 – „POSTĘPOWANIE WYCHOWAWCZE W SYTUACJACH PRZEMOCY cz.II”
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu 48 godzinnego cyklu szkoleniowo – warsztatowego.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
 

Osoby zainteresowane udziałem w cyklu szkoleniowo - warsztatowym prosimy
o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres ROPS lub faxem na numer 012/422-06-36 do dnia 29.02.2008 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl