Załaduj kalendarz
0000-00-00

DOTACJE 2005 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Dotacje 2005 - rozstrzygnięcie konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego 26 kwietnia 2005r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań województwa z zakresu pomocy społecznej.

Oferty poprawne pod względem formalnym były rozpatrywane przez zespół opiniujący, który postanowił zarekomendować do dofinansowania 68 projektów oraz te wydatki ujęte w planach finansowych złożonych ofert, które pozwolą zrealizować dane zadanie w całości (jeśli wydatki były kwalifikowane) lub w części, pozwalającej na kontynuację zadania w przyszłości lub w części pozwalającej na realizację całego zadania, ale na mniejszym obszarze.
 
Oferty dofinansowane - dotacje 2005
 
Oferty odrzucone z powodów formalnych – dotacje 2005
Oferty ocenione poniżej 12 pkt. – dotacje 2005
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl