Załaduj kalendarz
0000-00-00

DOTACJE 2006 – MOŻNA UZUPEŁNIĆ OFERTY O SPRAWOZDANIE FINANSOWE.Przedłużono termin składania ofert.

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego organizacje pozarządowe, które składają swoje aplikacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej mogą uzupełniać oferty o wymagane sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2006r.

Równocześnie przedłużono termin składania ofert do dnia 10 marca 2006r.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl