Załaduj kalendarz
2009-06-19

Forum Rodzinnej Opieki Zastępczej w Myślenicach

Dnia 23 czerwca 2009r. w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. Józefa Piłsudskiego 20 odbędzie się Forum Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Organizatorem Forum jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z Fundacją Archon+ z Myślenic. Głównym punktem Forum będzie rozdanie nagród w Małopolskim Konkursie Literackim dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych pn. „Moja opowieść o rodzinie zastępczej”. Ponadto pragniemy, aby Forum było miejscem spotkania rodzin zastępczych i przedstawicieli systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, obszarem dyskusji, wymiany poglądów, rozpoznania wzajemnych oczekiwań i obszarów wsparcia. Podczas Forum spróbujemy wypracować założenia do współpracy pomiędzy rodzinami zastępczymi a służbami współpracującymi oraz rekomendacje do zmian w prawie, które mamy zamiar przekazać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Swój udział w Forum zapowiedziały rodziny zastępcze z terenu województwa wraz z dziećmi, dla których przewidziany został odrębny program zajęć - przedstawienie teatralne, gry i zabawy, ponadto przedstawiciele systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - pracownicy PCPR, OPS, sądu.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl