Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Grudzień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2020-10-29

Fundusze Europejskie pomagają domom pomocy społecznej

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i innych instytucji całodobowego pobytu są szczególnie narażeni na zarażenie COVID-19. Przebywają w większych skupiskach, często są w grupie ryzyka ze względu na wiek lub choroby współistniejące. W trudnej sytuacji jest też personel tych instytucji.

Dlatego, w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Zarząd Województwa Małopolskiego na pomoc dla placówek opieki całodobowej przeznaczył 55,2 mln zł. Środki, pochodzące głównie z Funduszy Europejskich wspierają tych najbardziej potrzebujących - chronią zarówno personel, jak i podopiecznych placówek opieki całodobowej.


Pamiętamy i myślimy o wszystkich mieszkańcach naszego regionu, także o tych najsłabszych, którzy sami niejednokrotnie nie potrafią prosić o pomoc. Z myślą o nich, w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, uruchomiliśmy pakiet społeczny, który pozwolił nam walczyć z pandemią i jej skutkami, a przede wszystkim chronić zarówno personel, jak i podopiecznych placówek opieki całodobowej
- mówi marszałek Witold Kozłowski.


O tym, jak bardzo tego typu placówki potrzebują pomocy świadczy fakt, że aż jedna trzecia zlokalizowanych w Małopolsce domów pomocy społecznej zamieszkiwanych przez prawie 3,5 tys. osób, głównie starszych i niepełnosprawnych, została bezpośrednio dotknięta skutkami pandemii.


Pomoc z Unii Europejskiej

Dzięki Funduszom Europejskim możliwy był między innymi: zakup środków ochrony indywidualnej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia do walki z pandemią COVI D-19 i jej skutkami. Pomoc trafiła do mieszkańców placówek opieki całodobowej, w szczególności domów pomocy społecznej, hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów dziecka, ale też pracowników systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny zatrudnionych w samorządach lokalnych - ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie.


W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej wdrożyliśmy m.in. pakiet społeczny, dzięki któremu realna pomoc jest kierowana do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie fundusze unijne. To właśnie dzięki nim możemy zakupić niezbędny sprzęt i środki konieczne do walki z koronawirusem. Pakiet społeczny jest dedykowany wszystkim placówkom opieki całodobowej oraz zakładom opieki długoterminowej z Małopolski - personelowi, ale przede wszystkim mieszkańcom i pacjentom 
- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.


Bezpieczny Dom

Pakiet społeczny w ramach MTA to kompleksowe wsparcie podzielone na cztery obszary interwencji w ramach jednego projektu „Bezpieczny Dom", którego zadaniem jest pomoc publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski. Zapewnienie bezpieczeństwa ich mieszkańcom, pacjentom i pracownikom tych ośrodków, a także podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładów opieki długoterminowej.


Pomoc dla DPS, hospicjów, schronisk, noclegowni

Dla ponad 300 placówek opieki całodobowej przeznaczono w formie grantów 17,5 mln zł. Złożono 196 wniosków o granty (od 10 tys. zł do 250 tys. zł, Średnio 87 tys. zł na placówkę). Pieniądze na doposażenie mieszkańców i pacjentów, a także stanowisk pracy personelu w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu i wyposażenia do walki z pandemią, zapewnienie miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny trafiły między innymi do 86 Domów Pomocy Społecznej, 4 hospicjów, 7 schronisk oraz 37 placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej

Koronawirus zaraża nie tylko tych, którzy potrzebują pomocy, ale również tych, którzy tę pomoc niosą. Podobnie jak lekarzom czy ratownikom medycznym, tej pracy także codziennie towarzyszy lęk przed zakażeniem. Dlatego, Zarząd Województwa Małopolskiego część środków z Funduszy Europejskich przeznaczył na wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej. Blisko 4,5 tys. pracowników 93 Domów Pomocy Społecznej otrzyma wsparcie w postaci dodatkowego wynagrodzenia. Zostaną wzmocnione także kadry placówek, w Domach Pomocy Społecznej zatrudnionych zostanie około 200 dodatkowych osób, a na testy dla całego personelu trafi blisko 4 mln zł, co pozwoli na przeprowadzenie ponad 10 tys. badań.


Dotacje dla samorządów

W ramach pakietu społecznego MTA wsparciem objęto, aż 90% małopolskich samorządów gminnych i powiatowych, którym przekazano środki na zabezpieczenie kadry ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w sprzęt pierwszej potrzeby - środki ochrony osobistej i wyposażenie placówek w urządzenia do dekontaminacji. „Sami Dzielni! - razem przeciw COVID-19”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Ważnym elementem kompleksowego systemu ochrony przed skutkami COVID-19 są powiatowe miejsca ewakuacji / czasowego pobytu dla mieszkańców placówek opieki całodobowej, którzy nie mogą być poddani kwarantannie na terenie domów pomocy społecznej, schronisk dla bezdomnych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Tego typu powiatowe / miejskie centra ewakuacji powstaną w powiecie brzeskim, limanowskim, bocheńskim, gorlickim, tarnowskim oraz Krakowie.


To działa!

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Hucie dzięki ponad 500 tys. wsparcia, które uzyskał w ramach dwóch projektów pakietu społecznego M TA mógł dokonać zakupów środków ochrony indywidualnej, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią i jej skutkami, przeprowadzać testy, zatrudnić dodatkowy personel i docenić finansowo tych, którzy nie odeszli od łóżek podopiecznych. W placówce mieszka 140 podopiecznych, a pracuje 105 osób. Dzięki środkom unijnym szeregi pracowników DPS-u wzmocnili dodatkowo: psycholog, fizjoterapeuta, dwóch opiekunów.

Uzyskane wsparcie finansowe na zabezpieczenie oraz walkę z koronawirusem to zasadnicza kwestia, która umożliwia w DPS zapewnić realne poczucie bezpieczeństwa. Ta pomoc to absolutnie niezbędne środki ochrony indywidualnej, wyposażenie do dezynfekcji pomieszczeń, testy w kierunku COVID-19 oraz nagrody finansowe dla pracowników zespołów opiekuńczo-terapeutycznych, którzy od kilku miesięcy pracują w znacznie większym obciążeniu. Jako dyrektor DPS-u jestem bardzo wdzięczna za możliwość uzyskania takiego wsparcia - podkreśla Marta Chechelska, dyrektor DPS Nowa Huta.

Przeprowadzono testy dla pracowników w kierunku zakażenia koronawirusem. - Dzięki temu mogliśmy szybko i sprawnie zorganizować opiekę w Domu, w którym wykryto u jednego mieszkańca koronawirusa, dzięki przeprowadzonym testom znacznie wzrosło poczucie bezpieczeństwa u mieszkańców i pracowników - dodaje Chechelska. Wszyscy pracownicy zespołów opiekuńczo-terapeutycznych dzięki uzyskanemu grantowi mają otrzymać nagrody za pracę w tym niezwykle intensywnym czasie. Nagrody otrzymają wszystkie osoby pracujące bezpośrednio z podopiecznymi. Ponadto w ramach projektu „Bezpieczny Dom” zakupiono środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, sprzęt i materiały opatrunkowe, utworzono także miejsce do izolacji dla pracowników i mieszkańców. Jak podkreśla dyrektor Chechelska, obecnie placówka potrzebuje jedynie automatycznych bezdotykowych stacji do dezynfekcji rąk oraz Środków ochrony osobistej. DPS Nowa Huta składa się z trzech Domów - na os. Hutniczym dla 40 dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych, na os. Szkolnym dla 55 przewlekle chorych psychicznie kobiet i na os. Sportowym dla 45 osób przewlekle chorych somatycznie. Do DPS-u należy również mieszkanie chronione dla 5 niepełnosprawnych seniorów.


Pod opieką

Warto przypomnieć, że w Małopolsce funkcjonuje ponad 300 placówek całodobowych, w których łącznie znajduje się około 16 tys. miejsc zamieszkania lub okresowego całodobowego pobytu. Miejsca te dedykowane są przede wszystkim osobom znajdującym się w grupie ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z wirusem SARS-CoV-2. Mowa m.in. o osobach starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących na szereg chorób współistniejących, mających ograniczoną odporność. Ponadto w placówkach tych pracuje około 8-tysięczny personel zapewniający pensjonariuszom profesjonalną opiekę.

Środki na realizację zadań w obszarze Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w tym pakietu społecznego, pochodzą z Funduszy Europejskich, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetów państwa i województwa.


Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy. I etap buduje pakiet medyczny (190 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (354 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł). Il etap to pakiet społeczny (55,2 mln zł) i pakiet edukacyjny (35 mln zł). III etap to pakiet rozwoju (279 mln zł). W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1 mld zł z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl