Załaduj kalendarz
2006-04-27

GRUPA WSPARCIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZATRUDNIONYCH W DPS

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż kolejne spotkanie uczestników grupy wsparcia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej odbędzie się w siedzibie ROPS w Krakowie ul. Radziwiłłowska 1 w terminie: 19 maja 2006r. od godz.10.15. Cele spotkań grupy wsparcia: Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy i dzielenie się emocjami przeżywanymi
w pracy

 
Analiza konkretnych sytuacji problemowych 
Przyjrzenie sięe własnym emocjom przeżywanym w pracy

Trening umiejętności  skutecznego odmawiania i innych aspektów dotyczących asertywności

Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem

Trening umiejętności określania psychologicznych ról jakie przyjmujemy w pracy oraz ich wpływu na sposób funkcjonowania

Praca nad zmianą postawy zewnętrznego umiejscowienia kontroli na rzecz jej uwewnętrznienia
Nazwanie i wzmacnianie swoich mocnych stron w pracy
 
Spotkania są bezpłatne, koszty związane z prowadzeniem grupy wsparcia pokrywa ROPS
w Krakowie.
 
Bardzo proszę o telefoniczne lub pisemne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu.
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl