Załaduj kalendarz
2014-09-24

II etap ogólnopolskich badań w OPS i PCPR

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza przedstawicieli OPS i władz samorządowych gmin wiejskich do wzięcia udziału w II etapie badań zainicjowanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt badawczy podzielony jest na dwie części. Pierwsza zrealizowana część badania składała się z 3 badań ilościowych, prowadzonych wśród dyrektorów/kierowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Aktualnie realizowana jest II część, będąca badaniami jakościowymi prowadzonymi:

  • wśród dyrektorów/kierowników (poprzez spotkania grupowe) oraz pracowników socjalnych (poprzez rozmowy indywidualne) wybranych ośrodków pomocy społecznej w ramach badania: Kontrakt socjalny w praktyce
  • wśród przedstawicieli władz samorządowych (poprzez spotkania grupowe) w ramach badania: Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich;

Za pozyskanie informacji odpowiada firma EU-CONSULT sp. z o. o., realizująca badania w ramach umowy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Zachęcamy do udziału w rozmowach i spotkaniach.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl