Załaduj kalendarz
0000-00-00

II Konferencja Wojewódzka: Kierunki zmian w polityce społecznej w działaniach na rzecz rodziny

01.10.2004 roku odbyła się II Konferencja Wojewódzka współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podczas konferencji omówione zostały przekształcenia w systemie opieki nad rodziną i dzieckiem. Zaproszeni eksperci przybliżyli uczestnikom konferencji zagadnienia z zakresu rozwoju polityki społecznej na rzecz rodziny, przepisów prawnych odnoszących się do opieki nad dzieckiem
i rodziną, polityki prorodzinnej w Małopolsce. W celu poszerzenia oddziaływania najskuteczniejszych rozwiązań w opiece nad rodziną
i dzieckiem oraz usprawnienia systemu pomocy rodzinie, prezentacji
i ocenie poddano dokonane w naszym województwie zmiany - przekształcenia powiatowego systemu opieki nad rodziną i dzieckiem. Dyskutowano również na temat trudności i zagrożeń, w obliczu jakich stoją rodzinne formy opieki zastępczej. W swoich wystąpieniach eksperci zwracali uwagę przede wszystkim na rolę profilaktyki w zapobieganiu nawarstwiania się problemów, konieczność rozwoju specjalistycznego poradnictwa, tworzenia placówek wielofunkcyjnych, mieszkań chronionych czy placówek
o charakterze regionalnym. Szczególnie podkreślano wagę współdziałania, przy realizacji polityki prorodzinnej, wszystkich podmiotów biorących udział w kształtowaniu warunków życia rodziny. Konferencja skierowana była do ekspertów z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, tworzących programy z zakresu opieki nad rodziną i dzieckiem, oraz do specjalistów
z placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, ośrodków interwencji kryzysowej i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych pracujących z dziećmi
i rodzinami, a także do organizacji pozarządowych, jako partnerów
w realizacji zadań ustawowych w opiece nad dzieckiem i rodziną.

Drukuj

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl