Załaduj kalendarz
2016-04-11

II posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniach 7 - 8 kwietnia 2016 r. w Niepołomicach odbyło się drugie posiedzenie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W trakcie pierwszego dnia posiedzenia odbyły się warsztaty dotyczące roli i wyzwań dla partnerstwa jakim jest MKRES oraz ustalenia zasad współpracy w ramach Komitetu. Przedstawiono także logikę nowego układu wspierania ekonomii społecznej począwszy od poziomu lokalnego po poziom krajowy.

Ważnym punktem posiedzenia były spotkania poszczególnych grup roboczych działających przy MKRES (grupy ds.: systemu wsparcia ekonomii społecznej, badań i monitoringu, marketingu, uspołeczniania zadań), podczas których dyskutowano nad najważniejszymi zadaniami jakie w najbliższym czasie będą wspólnie realizowane.

Współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej oraz uspołecznianie zadań publicznych to tematy, które rozpoczęły drugi dzień spotkania.

W trakcie posiedzenia plenarnego, Członkowie MKRES podjęli uchwały dot. udzielenia rekomendacji podmiotom ubiegającym się o przystąpienie do Komitetu tj. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Oświatowych Cumulus z Nowego Sącza oraz Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Zgodnie z zapisami Regulaminu Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej ustalono skład grup roboczych oraz wyłoniono przewodniczących poszczególnych grup. Przedstawiono także plan pracy każdej z grup. Powołano również nową grupę roboczą ds. przedsiębiorstw społecznych, która będzie przedstawiała interesy przedsiębiorstw społecznych na forum MKRES.

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitet złożony z przedstawicieli samorządu województwa i samorządów lokalnych, a także przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, nauki oraz biznesu ma za zadanie koordynować działania województwa w zakresie ekonomii społecznej. W myśl postanowień uchwały przyjętej przez ZWM w sprawie powołania Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Komitet pełnić ma funkcję konsultacyjno-doradczą oraz współpracować z Województwem Małopolskim w działaniach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl