Załaduj kalendarz
2013-07-26

III edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom”

Zapraszamy do udziału w III edycji akcji pn. „Miejsce przyjazne seniorom”. Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce przyjazne seniorom”.

Głównym celem akcji jest promowanie „miejsc przyjaznych seniorom” działających na terenie Miasta Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie i gdzie są godnie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu

W III edycji akcji zgłoszenia mogą składać:

• instytucje,

• firmy,

• organizacje,

• urzędy,

• osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce (posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu),

• inne spełniające kryteria Regulaminu, tj. takie, które:

posiadają ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych,

utrzymują i rozbudowują ofertę,

potrafią dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą,

realizują zniżki i rabaty dla seniorów,

posiadają architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do potrzeb osób starszych,

są otwarci na potrzeby osób starszych i wychodzą na przeciw ich oczekiwaniom,

są miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony do dnia 31 października br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła decyzyjna, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę decyzyjną.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na uroczystej Gali Finałowej do dnia 15 grudnia br.

Regulamin Akcji

seniorrr

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl