Załaduj kalendarz
2008-03-31

III Małopolski Konkurs Literacki "Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza III Małopolski Konkurs Literacki „Ludzie znają mnie tylko z jednej, jesiennej strony” adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs organizowany jest po raz trzeci. W roku 2004 i 2006 promowana była aktywność osób starszych poprzez pokazanie ciekawych sposobów na jesień życia, opisywanych w pracach nadsyłanych przez małopolskich seniorów. W tegorocznym trzecim konkursie czekamy na prace małopolskiej młodzieży. Tym samym pragniemy włączyć młodych ludzi do dyskusji nad problemami osób starszych.
Celem konkursu jest:
  • skłonienie młodzieży do refleksji nad problemem dyskryminacji ze względu na wiek,
  • kształtowanie właściwych postaw wobec osób starszych,
  • pobudzenie wrażliwości uczniów na potrzeby seniorów.
 
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.
 
Przystąpienie ucznia do konkursu następuje poprzez dostarczenie przez szkołę, do której uczęszcza karty zgłoszenia wraz z pracą literacką (szczegóły w regulaminie).
 
Prace można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Krakowie
lub nadsyłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
30-070 Kraków, ul. Piastowska 32.
w terminie do dnia 20 maja 2008 r.
 
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 02 czerwca 2008 r. Konkurs wieńczyć będzie uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w Krakowie dnia 13 czerwca 2008 r.
 
Patronaty nad konkursem sprawują:
Honorowy patronat nad Plebiscytem objęła Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Maria Malinowska.
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE.
(REGULAMIN dostępny w zakładce: Seniorzy/Realizacja programu)
 
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12)
lub telefonicznie: 012/422-06-36 wew.40.

 

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl