Załaduj kalendarz
2012-12-12

INAUGURACJA PRAC MAŁOPOLSKIEGO KOMITETU STERUJĄCEGO

11 grudnia 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie MaKS: 

1) przedstawiciele strony samorządowej:
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciel samorządu wojewódzkiego małopolskiego,
w zastępstwie Mirosława Banacha – Wicestarosty Powiatu Tarnowskiego, Zastępca Dyrektora PCPR w Tarnowie Krzysztof Sobczyk, przedstawiciel samorządu szczebla powiatowego, 
w zastępstwie Teresy Jankowskiej – Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze, Dyrektor OPS w Brzeszczach Elżbieta Krzak, przedstawiciel samorządu szczebla gminnego,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych dla województwa małopolskiego:
Irena Kruczek - Dyrektor ds. Jakości, Stowarzyszenie „Siemacha”
ks. mgr Andrzej Lichosyt - Wicedyrektor Caritas Diecezji Krakowskiej
Barbara Żychowska - Dyrektor Administracyjny, Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych
3) przedstawiciel środowiska akademicko–naukowego z województwa małopolskiego:
dr Jolanta Perek-Białas - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
4) eksperci:
Renata Grochal – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wioletta Wilimska – przedstawiciel Instytucji Realizującej – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
Katarzyna Wojtanowicz– przedstawiciel Instytucji Realizującej - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,,
5) obserwatorzy (bez prawa do głosowania):
Dorota Chmielewska – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Krajowej Instytucji Koordynującej,
Justyna Winiarczyk – przedstawiciel Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia jako Instytucji Pośredniczącej,
Aleksandra Chmielewska – przedstawiciel Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie.
W posiedzeniu nie mógł wziąć udziału drugi przedstawiciel środowiska naukowo-akademickiego pan Łukasz Krzyżowski, jak również jego zastępca. 
W posiedzeniu uczestniczył także radca prawny - pani Aleksandra Gątkiewicz.
Zgodnie z Regulaminem Małopolski Komitet Sterujący dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu, którym został Wojciech Kozak oraz Zastępcy Przewodniczącego,  którym została Wioletta Wilimska.

Podczas posiedzenia Rafał Barański, p.o. Zastępcy Dyrektora ROPS w Krakowie, oraz Piotr Maurek   Kierownik Projektu, przedstawili  stan realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz system oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Konkursu nr 1/2012. Przedstawiono także punktację wniosków po dokonaniu oceny finansowo-merytorycznej przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów. Decyzją Komitetu podjętą na podstawie paragrafu 5 ustępu 6 „Regulaminu Małopolskiego Komitetu Sterującego dla projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”,  poszczególne wnioski o dofinansowanie zostały skierowane do ponownej oceny KOP. Część z nich ma zostać zaopiniowana przez ekspertów z zakresu budownictwa. Kolejne posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego planowane jest na styczeń 2013 r.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl