Załaduj kalendarz
2014-01-22

Informacja o szkoleniach w 2014 roku

Prezentujemy Państwu wstępną ofertę szkoleń dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, które przygotowujemy dla Państwa w roku 2014 w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej. Ofertę szkoleń, wraz z informacją o przewidywanym czasie realizacji poszczególnych tematów prezentujemy w załączniku pod tym linkiem.

Szkolenia zaplanowane do realizacji zawierają się w trzech obszarach tematycznych:

  1. Prawo i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

  2. Rozwój form aktywnej integracji i pracy socjalnej;

  3. Zarządzanie projektem.

Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawców poszczególnych szkoleń. W związku z powyższym, prezentowane informacje, zwłaszcza w zakresie harmonogramu, mają charakter poglądowy i mogą ulegać drobnym modyfikacjom. Nie są również jednoznaczne z ogłoszeniem rekrutacji. Nabór zostanie uruchomiony po podpisaniu umów z realizatorami szkoleń. Tak jak w latach ubiegłych, o rekrutacji na szkolenia będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące zakresu tematycznego, zapisów czy miejsc szkoleń.


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl