Załaduj kalendarz
2006-08-09

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Referent ds. zabezpieczenia społecznego – (nr ref. ROPS /110-1/06)

 
Referent ds. zabezpieczenia społecznego – (nr ref. ROPS /110-1/06)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Agnieszka Nowowiejska zamieszkała w Krakowie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Ponadto posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną dla tego stanowiska.
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl