Załaduj kalendarz
2019-11-12

Jedynie trzy dni pozostały na złożenie aplikacji w konkursie „Małopolski Samorząd - Przeciw Przemocy”

Konkurs kierowany jest do gmin i powiatów z terenu województwa małopolskiego realizujące zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie - we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Konkurs organizowany jest w celu promocji aktywności prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa małopolskiego a także z zamiarem wyłonienia gminy oraz powiatu najlepiej realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nagroda przyznawana zostanie w dwóch kategoriach:

- dla gminy realizującej zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- dla powiatu realizującego zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie uzupełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 14 listopada 2019 r.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu 12 422 06 36 w.21

Regulamin

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://forms.gle/mBjMwQsLDKk1g7fi9

Podgląd druku formularza (zgłoszenie do konkursu wyłącznie za pośrednictwem formularza on line) 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl