Załaduj kalendarz
2018-12-13

Kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej

W dniu 11 grudnia 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie.

Podczas posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej (RKE) podjęto ustalenia w zakresie organizacji egzaminu dla pracowników socjalnych, którzy rozpoczęli obecnie szkolenie w ramach projektu pn. „Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny – szansa na rozwój zawodowy”.

Szkolenie realizowane jest przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Uczestniczą w nim pracownicy socjalni z województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

W trakcie posiedzenia RKE przedstawiono również informacje na temat wykształcenia małopolskich pracowników socjalnych na podstawie danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017. Podjęto dyskusje w obszarze wyzwań jakie stawiane są wobec tej grupy zawodowej, jak również zmieniających się uwarunkowań społecznych w kontekście realizacji pracy socjalnej.

Członkowie RKE:

Pani Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Przewodnicząca RKE

Pani dr hab. Marcjanna Nóżka, Adiunkt / Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pani dr Katarzyna Wojtanowicz, Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego JP II, Zastępca Przewodniczącego RKE.

Pani Elżbieta Mirewska, pracownik dydaktyczny, wykładowca w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl