Załaduj kalendarz
0000-00-00

Komputery dla organizacji pozarządowych

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Bankiem Drugiej Ręki stara się o pozyskanie używanych zestawów komputerowych do dystrybucji wyłącznie wśród organizacji pozarządowych. Akademia planuje przekazanie ok. 50 zestawów organizacjom zrzeszonym w Ruchu Przeciw Bezradności.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Bankiem Drugiej Ręki stara się o pozyskanie używanych zestawów komputerowych do dystrybucji wyłącznie wśród organizacji pozarządowych. Akademia planuje przekazanie ok. 50 zestawów organizacjom zrzeszonym w Ruchu Przeciw Bezradności.

Komputery te są sprawne i kompletne (w zestawie znajduje się jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz). Poniżej zamieszczam parametry komputerów. Zwracamy się do Państwa z pytaniem, czy są Państwo zainteresowani otrzymaniem tych komputerów i w jakiej ilości? Dodam, że sprzęt ten będzie do odebrania w Warszawie (lub jej okolicach) na koszt własny organizacji. W tej chwili znajduje się on w magazynie firmy.

Sprzęt będzie dostępny najprawdopodobniej od końca sierpnia i będzie on partiami przekazywany do magazynu (do końca sierpnia w magazynie będzie znajdować się ok. 80 zestawów komputerowych; stopniowo firma będzie przekazywać ok. 30 komputerów tygodniowo). Szacujemy, że najpóźniej do końca listopada zakończy się proces wymiany komputerów w firmie, więc najpóźniej do końca roku będzie je można odebrać z magazynu.

Bardzo proszę o podanie liczby komputerów, które chcieliby Państwo otrzymać, wraz z ewentualnym wskazaniem parametrów komputera i przewidywanym miesiącem/dniem odebrania ich z magazynu (w załączeniu przesyłam tabelę z prośbą o jej wypełnienie).

Ponieważ sprawa ta nie została jeszcze sfinalizowana, nie mogę obiecać, że wszyscy z Państwa otrzymają sprzęt w zamawianej ilości. Mamy jednak nadzieję, że negocjacje z firmą zakończą się pomyślnie. Szacujemy, że zainteresowane organizacje będą mogły otrzymać maksymalnie 5 zestawów (w zależności od liczby zgłoszeń ilość zestawów dla jednej organizacji może ulec zmianie). Na podstawie zgłoszeń, Akademia przygotuje listę zainteresowanych organizacji (w oparciu o kolejność zgłoszeń i uzasadnienie przeznaczenia komputerów) i skonsultuje ją z przedstawicielami firmy i Banku Drugiej Ręki.

Proszę o odpowiedź w jak najszybszym terminie (najchętniej do końca sierpnia). W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt ze mną lub Martą Trakul (martat@filantropia.org.pl).

Iwona Olkowicz (iwonao@filantropia.org.pl)
  Parametry zestawów komputerowych:
 • 1999 - Intel Celeron 466/256MB/4,3GB - Compaq
 • 1999 - Intel Celeron 466/256MB/4,3GB - Compaq
 • 2001 - Intel Pentium III 800/256MB/10GB - Składak
 • 2002 - Intel Celeron 400/256MB/4,3GB - Składak
 • 2001 - Intel Pentium III 750/256MB/7,5GB - Składak
 • 1999 - Intel Pentium III 750/256MB/7,5GB - Składak
 • 2001 - Intel Pentium III 750/256MB/7,5GB - Składak
 • 2001 - Intel Pentium III 850/256MB/7,5GB - Składak
 • 2001 - Intel Pentium III 850/256MB/7,5GB – Składak

Legalny system operacyjny Windows 2000

W związku z możliwością przekazania Państwu zestawów komputerowych w okresie od II połowy września do grudnia 2005 roku informujemy, że będzie także istniała możliwość kupienia legalnego systemu operacyjnego Windows 2000 za 27,00 zł od jednej licencji.

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki uczestniczy w programie firmy Microsoft pod nazwą Microsoft Authorized Refurbisher (MAR). Program ten daje uprawnienia do zakładania legalnego systemu operacyjnego na komputery pochodzące z darowizny lub kupione po obniżonej cenie pod warunkiem, że będą one używane przez podmioty niekomercyjne, w tym organizacje pozarządowe (komputery z tym systemem operacyjnym nie mogą być użytkowane przez osoby prywatne).

Uwaga!
System operacyjny nie zapewnia oprogramowania biurowego, ale umożliwia ściągnięcia z Internetu pakietu Open Office (legalne wolne oprogramowanie) zawierającego podstawowe programy biurowe: Word, Excell, Access).

Licencje są zamawiane w zależności od potrzeb, dlatego też chcemy zorientować się, jaką ilością jesteście Państwo zainteresowani. Prosimy o wysłanie jej na adres iwonao@filantropia.org.pl do dnia 5 września 2005 roku.
Zainteresowanym podamy dalsze instrukcje.

Akademia Rozwoju Filantropii
Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl