Załaduj kalendarz
2015-02-20

Komunikat dla Oferentów biorących udział w Otwartym Konkursie Ofert 2015.

Informujemy, że w dniu 20.02.2015 r., po dokonaniu oceny formalnej ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął wysyłanie wezwań do uzupełnienia braków formalnych w ofertach i zawiadomień o dokonaniu poprawek w ofertach.

Wezwania i zawiadomienia będą wysyłane także na początku nadchodzącego tygodnia.

Oferentów, którzy otrzymają wezwania i zawiadomienia, prosimy o niezwłoczne potwierdzenie odbioru za pomocą poczty elektronicznej.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl