Załaduj kalendarz
0000-00-00

Konferencja „Diagnozowanie przyczyn ubóstwa w województwie małopolskim” – Raport z badań.

W związku z zakończeniem projektu, zapraszamy kierowników ośrodków pomocy społecznej, które brały udział w badaniach na spotkanie, w trakcie którego zaprezentujemy najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych analiz.

Uprzejmie informujemy, iż realizując zadania województwa z zakresu identyfikowania przyczyn ubóstwa, zakończyliśmy projekt badawczy realizowany wśród reprezentatywnej próby klientów pomocy społecznej Małopolski.
W związku z zakończeniem projektu zapraszam kierowników ośrodków pomocy społecznej, które wzięły udział w badaniach na spotkanie, w trakcie którego zaprezentujemy najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych analiz. Podczas spotkania przekażemy Państwu także pełną wersję opracowanego Raportu z Badań.

Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w dniu 24 czerwca 2004 r. o godzinie 11.00. (Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu).

Mamy nadzieję, że treści prezentowane podczas spotkania oraz informacje zawarte w pełnej wersji Raportu, okażą się interesujące i dostarczą dyrektyw dla planowanych działań w ramach polityki społecznej Gmin.

Jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność za zaangażowanie się w projekt oraz złożyć serdeczne podziękowania pracownikom socjalnym, którzy wzięli udział w badaniach, za przeprowadzenie wywiadów. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie moglibyśmy zrealizować naszych zamierzeń.

Drukuj

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl