Załaduj kalendarz
2011-06-17

KONFERENCJA „SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W MAŁOPOLSCE - BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI, SKUTECZNE DZIAŁANIE I INTERWENCJA”

15 czerwca br. odbyła się już IX konferencja poświęcona tematyce przemocy, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie j we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Konferencja organizowane było w ramach projektu Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej, pod honorowym patronatem Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Stanisława Kracika – Wojewody Małopolskiego.
 „Brak przemocy prowadzi do najwyższej etyki, która jest celem całej ewolucji" - tymi słowami dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Rafał Barański rozpoczął wojewódzką konferencję nt. przemocy. Słowo wstępne wygłosił również Małopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Rokita oraz Marszałek Wojciech Kozak, który zaznaczył, że częstą przyczyną różnych form agresji jest bieda i brak perspektyw. Dlatego -  jak dodał -  centralnym punktem polityki społecznej jest człowiek. W seminarium uczestniczył także Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Piotr Kulesza oraz Zastępca Dyrektora  Wydziału Polityki Społecznej MUW Pani Renata Grochal.
                                                                                                       
W czasie konferencji przedstawione zostały wyniki badania „Przemoc w rodzinie w opinii Małopolan"  zrealizowanego przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, które fachowym komentarzem opatrzyła p. Iwona Wiśniewska - dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.  Czerwcowe spotkanie było również okazją do wręczenia nagród w II edycji Małopolskiego Konkursu na najlepsze działanie interdyscyplinarne realizowanego w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - Interwencje w przemocy domowej".  
 
Temat przemocy seksualnej wciąż dla wielu jest tematem tabu. Konferencja miała za zadanie przerwać milczenie, przełamać stereotypy a także pokazać jak mają działać placówki niosące pomoc ofiarom tej przemocy. W tym zakresie referat wprowadzający wygłosi Pan Krzysztof Korona- który z punktu widzenia psychologa klinicznego
i biegłego sądowego omówi jak wygląda pomoc osobom doświadczającym przemocy seksualnej. Tematyka zagrożeń związanych z identyfikacja ofiar i sprawców przestępstw seksualnych omówiona przez  podinsp. Pawła Golonkę wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy, którzy nagrodzili prelegenta oklaskami. Tematykę zagrożeń seksualnych w Internecie omówiła Pani Agnieszka Pawłowska
z fundacji Kidprotect.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i aktywny udział w seminarium.

Serdecznie zachęcamy do pobrania materiałów konferencyjnych zamieszczonych na stronie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w zakładce Aktualności.
www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl   

pliki_ed/file/wyst%C4%85pienie%20Dyrektora.JPG
pliki_ed/file/wyst%C4%85pienie%20marsza%C5%82aka.JPG
pliki_ed/file/wyst%C4%85pienie%20komendanta.JPG
pliki_ed/file/konferencja%20sala%202.JPG


Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl