Załaduj kalendarz
0000-00-00

Konferencja „Zatrudnienie wspierane i socjalne – współpraca trzech sektorów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na organizowaną w dniu 10 grudnia konferencję, która odbywa się w ramach pilotażowego projektu realizowanego we współpracy z vzw Ter Wilgen (Belgia) pn. ”Zatrudnienie socjalne – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na organizowaną w dniu 10 grudnia konferencję „Zatrudnienie wspierane i socjalne – współpraca trzech sektorów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” . Konferencja odbywa się w ramach pilotażowego projektu realizowanego we współpracy z vzw Ter Wilgen (Belgia) pn. ”Zatrudnienie socjalne – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy”, który miał na celu m.in. podniesienie kompetencji zawodowych kadry pomocy społecznej pracującej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie zatrudniania wspieranego i socjalnego

PROGRAM KONFERENCJI
09.00 – 10.00 Recepcja uczestników
10.00 – 10.05 Jadwiga Pauli-Dyrektor ROPS
Powitanie gości, przedstawienie porządku dnia
10.05 – 10.15 Andrzej Sasuła-Wicemarszałek Województwa Małopolskiego-Oficjalne otwarcie konferencji
10.15 – 10.35 Luk Scholaert-Społeczna ekonomia –reguły i rozwój na rynku pracy. Doświadczenie flamandzkie w zatrudnieni socjalny i wspieranym.
10.35 – 10.55 Andrzej Martynuska –Dyrektor WUP
Roczny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia.
10.55 – 11.10 Cezary Miżejewski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej
Rola państwa w walce przeciwko ubóstwu i marginalizacji społecznej oraz w tworzeniu miejsc pracy. Kierunki polityki państwa, a alternatywne formy zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11.10 - 11.25 Jadwiga Pauli – „Zatrudnienie socjalne i wspierane – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy” - podsumowanie projektu.
11.25 – 11.40 Małgorzata Chrapek – realizacja projektu „Zatrudnienie socjalne i wspierane – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy” w gminie Wieprz.
11.40 – 11.55 Małgorzata Mardyła - realizacja projektu „Zatrudnienie socjalne i wspierane – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy” w gminie Mogilany.
11.55 – 12.10.Stanisława Urbaniak - realizacja projektu „Zatrudnienie socjalne i wspierane – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy” w gminie Kraków

12.10 – 12. 40 PRZERWA KAWOWA

12.40 – 13.05 Agnieszka Krawczyk – WRZOS
Grupy marginalizowane, praca socjalna – strategia rozwoju społeczności lokalnych"
13.05 – 13.25 Stowarzyszenie Solidarni „PLUS”
Eko „Szkoła Życia” jako forma readaptacji społecznej oraz odbudowy systemu wartości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Przykład partnerstwa samorząd-a NGO)
13.25 – 13.55 Małgorzata Gorący – wiceprezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Koordynator programu „ Zatrudnienie wspomagane” Wrocławski projekt wspomaganego zatrudnienia.
Piotr Piechaczyk – trener pracy wspomaganej
Trener pracy wspomaganej- metoda coachingu jako formy aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13.55 – 14.15 Maryla Aleksiejew-Krakowska Fundacja Hamlet
„Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w firmie socjalnej” .

14.15 – 14.45 PRZERWA KAWOWA

14.45 – 15.20 Kamila Banasik – Dyrektor Małopolskiego Związku Pracodawców
„Praktyczne aspekty wrażliwości społecznej przedsiębiorstw”
15.20 – 15.35 Iwona Parzyńska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
-Zatrudnienie dotowane i wspomagane (podmioty gospodarcze) oraz zatrudnienie chronione (podmioty socjalne) – rodzaje wsparcia zgodne ze standardami UE.
-Integracja środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
PRAKTYKI – Pracodawca i zespół pracowniczy a osoba niepełnosprawna.
15.35 – 15.45 KFC/ Pizza Hut
15.45 – 15.55 Holiday
15.55 – 16.10 Pytania. dyskusja
Zakończenie


W związku z ograniczoną liczbą miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do dnia 06.12.04r,pocztą elektroniczną na adres:
biuro@rops.krakow.pl lub pod numerem tel/fax.:012/430 29 73;422 06 36
Wszelkich informacji dotyczących konferencji udzielają:
Joanna Kubik i Katarzyna Rogowiec – 012/422 06 36; 430 29 73.

Konferencja odbędzie się w dniu 10 grudnia 2004r.
(w godzinach 09.00 - 16.00) w Krakowie - Sala Konferencyjna przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
ul. S. Faustyny 3, Kraków - Łagiewniki.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Drukuj

Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl