Załaduj kalendarz
2010-05-18

Konferencja Alkoholowy Zespół Płodowy Teoria, Diagnoza, Praktyka

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Urząd Marszałkowski – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Krakowa zapraszają na konferencję  "Alkoholowy Zespół Płodowy Teoria, Diagnoza, Praktyka", która odbędzie się dnia 28 maja 2010 r. o 9.30 w Auli im. Grzegorza Piramowicza SJ  WSF-P „Ignatianum” w Krakowie.
Problematyka konferencji oscylować będzie wokół czterech podstawowych grup tematycznych:

1.     Społeczno- psychologiczne uwarunkowania alkoholizowania się społeczeństw
2.     Problematyka FASD
3.     Diagnozowanie FASD
4.     Metody pracy z dzieckiem z FASD
 
 
 Sekretarz konferencji                                           Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 
 
 dr Waldemar Gierat                                               dr Marek Banach
 
 
 
Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl