Załaduj kalendarz
2006-05-29

Konferencja "Centrum Integracji Społecznej jako alternatywna forma readaptacji osób wykluczonych społecznie"

ROPS w Krakowie oraz Stowarzyszenie „Inter Caetera” serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji wojewódzkiej, która odbędzie się 12 czerwca br. w Krakowie, w budynku Sądu Okręgowego, ul. Przy Rondzie 7, w sali 705, w godz. 10 - 14.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytucji samorządowych i władz lokalnych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, liderów organizacji pozarządowych, szczególnie działających w sferze pomocy społecznej. Celem konferencji jest promowanie idei zatrudnienia socjalnego w środowiskach lokalnych oraz wymiana  doświadczeń w realizacji programów integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją. W trakcie spotkania przedstawione zostaną: zagadnienia związane z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym, usługi świadczone przez CIS. Podmioty zajmujące się integracją zawodową i społeczną zaprezentują swoje doświadczenia w tym zakresie.

 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie uczestnictwa do dnia 09.06.2006r, pod nr tel. 012 422-06-36.

 

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl