Załaduj kalendarz
2008-10-27

Konferencja Fenix - Program Aktywności Lokalnej szansą dla rodzin zagrożonych przemocą, uzależnieniem i bezrobociem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz działający przy PCPR w Myślenicach Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w związku z budowaniem w Powiecie Myślenickim Programu Aktywności Lokalnej zapraszają na konferencję.

Konferencja odbędzie się w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL na lata 2007-2013 priorytet VII 1. 2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Jej celem jest ukazanie strony teoretycznej i praktycznej budowania PAL na przykładzie Powiatu Myślenickiego w oparciu o doświadczenia jednostek samorządowych, wojewódzkich, akademickich i pozarządowych.
Konferencja odbędzie się 28 października 2008 w godzinach od 10.00 – 16.00 w Hotelu Pod Dębami w Myślenicach – Osieczanach.


Program Konferencji

09:00 – 10:00 Poczęstunek

10.00 – 10. 15 Otwarcie Konferencji – Słowo Wstępne

10:15 – 10:45
„Czytelne procedury interwencji kryzysowej - szansą na skuteczne budowanie programów aktywności lokalnej”
Prof. Dr hab. Dorota Jasiecka
Instytut Psychologii Stosowanej UJ

10:45 – 11:15
„Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie szansą na skuteczną pomoc rodzinom doświadczającym przemocy oraz na aktywizację i integrację społeczności lokalnej”
Małgorzata Głuszak
Wydział Polityki Społecznej
Przy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow Krakowie

11:15 – 11:45
„Procedura Niebieskiej Karty”
Przedstawiciel Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

11:45-12:15 Poczęstunek

12.15 - 12.45
Dobre praktyki czyli jak tworzyć koalicje od podszewki
– wprowadzenie do paneli dyskusyjnych
Pan Dyrektor Jerzy Szczepaniec Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

12. 45 – 14.00 Panele Dyskusyjne

Panel I
Organizacje pozarządowe a PAL- dyskusja o współpracy organizacji pozarządowych ze społecznością lokalną
prowadzenie przedstawiciel organizacji pozarządowch
Panel II.
„Standardy kształcenia interwencji kryzysowych i miejsce interwenta w środowisku służb pomocowych– dyskusja o współpracy środowiska akademickiego ze społecznością lokalną
prowadzenie dr Piotr Passowicz UJ
Panel III.
Budowa lokalnego systemu wsparcia – jak rodzą się dobre praktyki – wokół pionierskich doświadczeń Małopolskich Koalicji Przeciw Przemocy Domowej
prowadzenie Kinga Wójcik ROPS

14:00 – 15:00 Obiad dla uczestników Konferencji

15.00 – 16.00 Zamknięcie dyskusji Panelowych wnioski pokonferencyjne

16.00 Zakończenie Konferencji

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl