Załaduj kalendarz
2011-12-09

Konferencja "Mamy moc pomagania"

W dniu 9.12.2011 odbyła się konferencja „Mamy moc pomagania”, która była podsumowaniem kampanii na rzecz małopolskich pracowników socjalnych o tej samej nazwie.
Podczas konferencji ogłoszono wyniki realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konkursu pn. „Małopolski Pracownik Socjalny roku 2011”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszego Pracownika Socjalnego 2011 r. z terenu województwa małopolskiego, mogącego stanowić wzór do naśladowania i przykład dla innych.
Po analizie nadesłanych prac Kapituła Konkursowa w składzie:
Przewodniczący:
1. Wioletta Wilimska- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
 
Członkowie:
2.    Renata Grochal- Małopolski Urząd Wojewódzki
3.    dr Anna Błasiak– Akademia Ignatianum 
4.    Katarzyna Wojtanowicz- Dział Polityki Społecznej ROPS w Krakowie
 
Mając na uwadze spełnienie wymogów formalnych, zgodność z ideą i tematem konkursu komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Pani Halina Sarat - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Wyróżnienia:  Pani Katarzyna Pierzchała GOPS w Babicach oraz Pani Marta Statuch PCPR w Olkuszu

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace a ZWYCIĘZCOM serdecznie gratulujemy!

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl