Załaduj kalendarz
2006-06-08

Konferencja: "Międzygeneracyjna transmisja biedy w Polsce? Co o niej wiemy i jak powinniśmy z nią walczyć?"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświeconej problemowi dziedziczenia biedy. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca br.; w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa, w godz. 10.00 - 15.30.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata nauki, pracownicy pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, których życie zawodowe wiąże się z problematyką ubóstwa wśród dzieci i konsekwencjami, jakie ma bieda dla ich przyszłego losu. Całe przedsięwzięcie ma za zadanie szeroko informować o problemie i stworzyć klimat sprzyjający podejmowaniu konkretnych działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
 
Konferencja odbędzie się dnia 28 czerwca 2006 r. (w godz. 10.00 -15.30)
w Krakowie – Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4.
 
Poniżej zamieszczamy ramowy program spotkania.
 
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w  Konferencji do dnia 26 czerwca do godziny 10.00, telefonicznie pod numer: (012) 422-06-36, 426-91-00 lub pocztą elektroniczną na adres: zpolanska@rops.krakow.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
 
 
Konferencja
 Międzygeneracyjna transmisja biedy w Polsce.
Co o niej wiemy i jak powinniśmy z nią walczyć?
 
28 czerwca 2006 roku;
  Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4
 
                                  
Harmonogram
 
 
10:00         
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Stanisława Urbaniak,  zastepca Dyrektra Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Beata Trybocka-Żabik
 
10:30-11:00    
Prof. Wielisława Warzywoda - Kruszyńska (Uniwersytet Łódzki),
Bieda wśród dzieci jako zagrożenie dla spójności społecznej
w przyszłości.
 
11:00-11:30    
Prof. Elżbieta Putkiewicz (Uniwersytet Warszawski),
Bieda i osiągnięcia szkolne.
 
11:30- 12:00   
Edward Orpik (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu),
Pomoc społeczna-dylematy.
 
12:00-12:15    
Renata Murawska (Wydział Polityki Społecznej UW w Krakowie),
Zakładane i realizowane przez pomoc społeczną sposoby minimalizowania zjawiska „dziedziczenia biedy”.
 
12:15-12:30    
Zofia Polańska (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie),
Ubogie dzieci Małopolski-standard życia i zagrożenie marginalizacją społeczną w dorosłości.
 
12:30-13:00    
Przerwa (poczęstunek)
 
13:00-13:30 
Dr Agnieszka Golczyńska - Grondas (Uniwersytet Łódzki),
Standardy pracy z dziećmi i młodzieżą stworzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne i Towarzystwo Resocjalizacyjne.
 
13:30-13:50    
Agnieszka Wołk - Pomaska, Magdalena Mossakowska (OPS Warszawa Praga-Południe)
Dobre praktyki: Program Pedagog Rodzinny.
 
13:50-14:20 
Barbara Kaczmarczyk-Wichary, Adrian Kowalski (Dom Aniołów Stróżów, Katowice)
Dobre praktyki: działalność Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”.
 
14:20-14:40    
Stanisław Myjak (Fundacja Plus, Kraków)
Dobre praktyki: Program „Starszy Brat - Starsza Siostra”.
 
14:40-15:10    
Dyskusja
 
15:10              
Zakończenie konferencji
 
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl