Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2019 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ukryj kalendarium
2013-12-20

Konferencja w Senacie RP

W dniu 17 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych pt. „Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych z wykorzystaniem środków UE”.
Konferencja była doskonałą okazją do prezentacji inicjatyw oraz wymiany dobrych praktyk w obszarze tworzenia regionalnych i lokalnych polityk senioralnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, regionalnych ośrodków polityki społecznej oraz przedstawiciele gminnych rad seniorów.

Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, omówił kwestię umiejscowienia środków na przeciwdziałanie wykluczeniu i rozwój kapitału społecznego seniorów w nowych ramach finasowania projektów z udziałem środków UE. Zauważył, że w nowej perspektywie budżetowej zaakcentowany został cel związany z wyłączeniem społecznym i integracją społeczną, który daje możliwość szerszego spojrzenia na politykę społeczną.

Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zauważyła, że Polska wśród krajów europejskich charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów wskaźnika Active Ageing Index, który obrazuje możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu. Wskazuje to na potrzebę podjęcia działań na rzecz aktywnego starzenia się. Założenia długofalowej polityki senioralnej mają być przyjęte jeszcze w bieżącym roku. Zaapelowała o zidentyfikowanie problemów i opracowanie planów działań na poziomie regionalnym.

Konferencja została uzupełniona praktycznymi przykładami dotyczącymi tworzenia i realizacji regionalnych programów z zakresu polityki senioralnej z wykorzystaniem środków UE.


Wioletta Wilimska
, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, zaprezentowała doświadczenia Małopolski. Podkreśliła, że uwzględnienie koncepcji „srebrnej” gospodarki w strategiach i programach rozwoju nie musi wynikać z wyprzedzających zmian demograficznych, a wręcz przeciwnie, największy potencjał jej uruchomienia istnieje w regionach „młodszych”.

Pełny tekst sprawozdania: http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/parlamentarny,6,parlamentarny-zespol-ds-osob-starszych.html

Drukuj
Konferencja w Senacie RP - 17.12.2013. Zdjęcia: Katarzyna Czerwińska - Kancelaria Senatu
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl